25/11/2015 Flashcards Preview

Ivan Trebatický > 25/11/2015 > Flashcards

Flashcards in 25/11/2015 Deck (31):
1

starosť/znepokojovať sa > znepokojený, ustarostený

a/to concern > concerned

2

obviňovať

to blame

3

The system of my work is that I try to work as these guys.

Systém mojej práce je, že sa snažím pracovať ako títo chlapci.

4

trvať > večný (večne trvajúci)

to last > everlasting

5

Normal pre-season lasts at least six week.

Normálna predsezónna príprava trvá aspoň 6 týždňov.

6

to vyčerpať
vyčerpaný
vyčerpávajúci
vyčerpanie

to exhaust (igzóst)
exhausted (igzóstid)
exhausting (igzósting)
exhaustion (igzóščn)

7

posedenie, zhromaždenie, napr. aj tréning
(sešlost - kde sa niekto zíde)

a session

8

predstaviť > predstavivosť > vymyslený

to imagine > imagination > imaginary

9

smerom k

toward (US, CAN)
towards (UK, AUS)

10

zaviesť (napr niečo do praxe)

to impose

11

obrazne

figuratively

12

ustúpiť > neoblomny

to relent > relentless

13

cieľavedomosť, odhodlanie > cieľavedomý

determination > determined

14

udržať (nie o hmotnosti) > udržateľný

sustain > sustainable

15

cieľ/mieriť

a/to aim

16

množsto

amount

17

tvoje novo nájdené a zvládnuté zručnosti

your newly found and mastered skills

18

to master something

zvládnuť niečo

19

slúžiť > sluha

to serve > servant (sŕvnt)

20

Nič netrvá večne

Nothing lasts forever.

21

to master

(výborne) zvládnuť, osvojiť si (na výbornú)

22

You've mastered this exercise. You don't need my supervision anymore.

Toto cvičenie zvládaš perfektne. Už nepotrebuješ môj dohľad.

23

I don't argue with people, questions serve me to corner them.

S ľuďmi sa nehádam, otázky mi slúžia na to, aby som ich dostal do rohu.

24

Táto rýchlosť je neudržateľná na celý pretek.

This speed is unsustainable for the entire race.

25

Mojím cieľom je byť najlepší.

I aim to be the best.
My aim is to be the best.

26

Nevieš si predstaviť, koľko imaginárnych kamarátom mám vďaka mojej predstavivosti.

You can't imagine how many imaginary friends I have thanks to my imagination.

27

Kameru smeruje na nevestu.

He is aiming the camera at the bride.

28

EU zaviedla sankcie voči Rusku.

The EU imposed sanctions on Russia.

29

On je cieľavedomý.

He is determined.

30

She always blames me when something goes wrong.

Ona stále viní mňa keď niečo nevýjde.

31

Forget your concerns.
This is my biggest concern.
He looked very concerned yesterday.

Zabudni na svoje starosti.
Toto je moja najväčšia starosť.
Včera vyzeral veľmi ustarostený.