Εκφράσεις με ρήματα (11/13 & 17/2018) Flashcards

1
Q

παίρνω ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ!
παίρνω- πήρα - θα πάρω - έχω πάρει

Μπορείς να σκεφτείς 5 εκφράσεις με το ρήμα παίρνω; Τι μπορώ να πάρω;

A
απόφαση 
παπούτσια = αγοράζω
βαθμούς στο σχολείο
λεφτά από τη γιαγιά μου
τηλέφωνο τη φίλη μου
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

περνώ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ!
περνώ - πέρασα - θα περάσω - έχω περάσει

Μπορείς να σκεφτείς 4 εκφράσεις με το ρήμα περνώ; Τι μπορώ να περάσω;

A

περνώ καλά
περνώ το δρόμο
περνώ δυσκολίες
περνώ από το σπίτι σου

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

ζητάω/ώ

ζητάω/ζητώ - ζήτησα -θα ζητήσω - έχω ζητήσει

A
ζητάω μία χάρη
ζητάω βοήθεια
σε ζητούν στο τηλέφωνο
ζητώ χρήματα
ζητώ δανεικά (χρήματα)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly