Βρες το λάθος!- 9/8/2018 Flashcards

1
Q

Τι είναι το όνομά σου;

A

ΠΟΙΟ είναι το όνομά σου;

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Πόσο χρονών είσαι;

Είμαι ένα/τρία/δεκατρία/δεκατέσσερα/εικοσίενα/εικοσιτρία….χρονών

A

Πόσο χρονών είσαι;

Είμαι ενΟΣ /τριΩΝ /δεκατρι΄ΩΝ /δεκατεσσΆΡΩΝ/εικοσιενΌΣ/εικοσιτρι΄ΩΝ….χρονών

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Μου άρεσε η ταινία, γιατί ήταν πολύ εύκολο να το καταλαβαίνεις

A

Μου άρεσε η ταινία, γιατί ήταν πολύ εύκολο να ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Δε μου άρεσε αυτή την ταινία

A

Δε μου άρεσε αυτή Η ταινία

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly