Новые Словы 17/5 Flashcards Preview

Ryska B > Новые Словы 17/5 > Flashcards

Flashcards in Новые Словы 17/5 Deck (33):
1

Att förflyta, gå

Исполняться/исполниться

2

Att leva (en viss tid)

Прожить (совершенный вид)

3

Fiende

Враг

4

Grav

Могила

5

Dikt

Стихотворение

6

Skrivhäfte

Тетрадь

7

Att ta sig över, (för)flytta sig

Перебираться/перебраться

8

"Versification"

Стихосложение

9

Arbete

Произведение

10

Samling

Сборник

11

Innehåll, innehållsförteckning

Содержание

12

Förändring

Изменение

13

Brytning, brott, fraktur, vändpunkt

Перелом

14

Väg, spår

Путь

15

Omvälvning, omsörtning, kupp

Переворот

16

Statskupp

Государственный переворот

17

Händelse

Событие

18

Cykel

Цикл

19

Berömmande

Хвалебный

20

Disgraced

Опальный

21

Liksom (osäkerhet)

Вроде бы

22

Att byta, byta ut, ersätta

Сменять/сменить

23

Vrede, ilska

Гнев

24

Välvilja, barmhärtighet, nåd

Милость

25

Inom kort

Незадолго

26

I bergen

В горах

27

Besk (bitter) smak

Горечь

28

Fängelse

Тюрьма

29

Försök

Попытка

30

Att fördöma, att döma ngn till ngt

Осуждать/осудить

31

Fortfarande, hittills

До сих пор

32

Vitt, brett, i stor utsträckning

Широко

33

Knappast

Вряд ли