1984 Flashcards Preview

1984 > 1984 > Flashcards

Flashcards in 1984 Deck (184):
1

to pay in advance

samaksāt ieprieks

2

irēt

(ar ligumu)

to hire, to take on hire, to rent

( to lease )

3

asinsrite

circulation of blood

4

echo

atbalss

5

vai esi dross, ka tava atbilde ir pareiza?

are you sure your answer is right?

6

of one's own accord 

no laba prāta

7

vina vēl arvien ir slima

she is still ill

8

ēka ir drupās

the building is in ruins

9

at your request

pēc jūsu lūguma

10

you must do it even if you don't like to 

tev tas jādara pat ja tev nepatik

11

to open

attaisit

12

izbeidziet to troksni !

stop that noise !

13

do as you like

have it your own way

dari pēc sava prāta

14

I can't get it out of my head

tas man neiziet no prāta

15

now is the time to begin sowing

paslaik ir laiks sākt sēju

16

kādā veidā

in what way (manner) ?

how?

17

stop that noise !

izbeidziet to troksni !

18

to regard sombody with favour

turēt labu prātu (uz kāku) 

19

pat

even

20

always, ever

arvien

21

teachers help to develop the character of children

skolotāji palidz veidot bērnu raksturu 

22

certain, sure

dross

(noteikts)

23

24

to form, to shape

veidot

25

26

man of common sense

prāta cilvēks

27

pasa

own

28

dross 

(bezbailigs)

brave, courageous, bold

29

izpildit kāda lūgumu

to comply with somebody's request

30

it has the shape of a ball

tam ir bumbas veids

31

bērns runā arvien labāk

the child speaks better and better

32

fever

drudzis

33

to abolish, to cancel

atcelt

34

for certain

drosi

35

irties

to row

36

jums jāvelti ipasa uzmaniba izrunai

you must pay particular attention to pronunciation

37

vini veica distanci pusstundā

they covered the distance in half an hour

38

tā ir manis pasa grāmata

it is my own book

39

quite right

gluzi pareizi

40

they separated the good apples from the bad ones

vini atskira labos ābolus no sliktajiem

41

drosi

for certain

42

gloomy, bleak, dreary, dismal

drūms 

43

he can't manage anything with such tools

vins nevar neko veikt ar tādiem darbarikiem 

44

he has realized his dream

vins ir veicis to, ko sapnojis

45

lūgums

request, appeal, entreaty, petition

46

atcerēties

(paturēt prātā)

to remember, to recall, to recollect

(to bear in mind)

47

I could not remember the song

es nevarēju atcerēties dziesmu

48

arvien

always, ever

49

to stop, to end, to cease

izbeigt

50

to comply with somebody's request

izpildit kāda lūgumu

51

ire

hire, rent

52

mind, sense, reason

prāts

53

dari pēc sava prāta

do as you like

have it your own way

54

veida apstāklis

(gram.)

adverbial modifier of manner

55

atbalss

echo

56

vina iepakoja grāmatas kastēs

she packed the books into boxes

57

ieprieks minētais

previously mentioned, abouve mentioned, the afore-said

58

they covered the distance in half an hour

vini veica distanci pusstundā

59

he always performs his work with care

vins vienmēr veic savu darbu rūpigi

60

prāts

mind, sense, reason

61

to construct a sentence

veidot teikumu

62

to go mad

sajukt prātā

63

sure sign

drosa zime

64

when does the lease expire?

kad izbeidzas ires ligums?

65

the meeting was cancelled

sanāksmi atcēla

66

atskirt

to separate, to part

67

vins nevar atskirt abas krāsas

he can not distinguish the two colours

68

drosa zime

sure sign

69

no laba prāta

of one's own accord 

70

the wound was bleeding

brūce asinoja

71

gluzi pareizi

quite right

72

I must bear in mind to return the book

man jāpatur prātā, ka jāatdod grāmata

73

asinot

to bleed

74

it is his house, he built it with his own hands

tā ir vina maja, vins to cēla ar pasa rokām

75

previously mentioned, abouve mentioned, the afore-said

ieprieks minētais

76

kad izbeidzas ires ligums?

when does the lease expire?

77

to row

irties

78

paslaik ir laiks sākt sēju

now is the time to begin sowing

79

own

pasa

80

turēt launu prātu 

to be angry (cross)(with)

81

you must pay particular attention to pronunciation

jums jāvelti ipasa uzmaniba izrunai

82

brūce asinoja

the wound was bleeding

83

blood pressure

asinsspiediens

84

mēs esam veikusi savu uzdevumu

we have accomplished our task

85

vai tev prāts !

are you mad?

are you out of your mind?

86

dross

(noteikts)

certain, sure

87

brave, courageous, bold

dross 

(bezbailigs)

88

pēc jūsu lūguma

at your request

89

to make a request

griezties ar lūgumu 

90

to distinguish (between)

saskatit atskiribu 

91

drūms 

gloomy, bleak, dreary, dismal

92

to become reasonable

nākt pie prāta

93

tā ir vina maja, vins to cēla ar pasa rokām

it is his house, he built it with his own hands

94

to be angry (cross)(with)

turēt launu prātu 

95

to pack

iepakot

96

sodien pat

this very day

97

(gram.)

adverbial modifier of manner

veida apstāklis

98

how dare you !

kas tev nāk prātā !

99

this very day

sodien pat

100

drudzis

fever

101

he can not distinguish the two colours

vins nevar atskirt abas krāsas

102

veids 

(forma)

shape, form

103

to carry our, to perform

veikt

104

are you mad?

are you out of your mind?

vai tev prāts !

105

lease

ires ligums

106

man jāpatur prātā, ka jāatdod grāmata

I must bear in mind to return the book

107

we have accomplished our task

mēs esam veikusi savu uzdevumu

108

thus, in this way

tātā veidā

109

tenant

(lodger)

irnieks

(istabas)

110

to remember, to recall, to recollect

(to bear in mind)

atcerēties

(paturēt prātā)

111

izbeigt

to stop, to end, to cease

112

sajukt prātā

to go mad

113

man ienāca prātā

it occurred to me

114

she is still ill

vina vēl arvien ir slima

115

to bleed

asinot

116

tātā veidā

thus, in this way

117

samaksāt ieprieks

to pay in advance

118

blood

asinis

119

the child speaks better and better

bērns runā arvien labāk

120

tam ir bumbas veids

it has the shape of a ball

121

drupas

ruins

122

asinis

blood

123

vins vienmēr veic savu darbu rūpigi

he always performs his work with care

124

could you do me a favour

man jums ir lēgums

125

to separate, to part

atskirt

126

quite, fairly

(completely, entirely)

gluzi

(pilnigi)

127

the boy carved a boat out of wood

zēns veidoja laivu no koka

128

veidot teikumu

to construct a sentence

129

in what way (manner) ?

how?

kādā veidā

130

shape, form

veids 

(forma)

131

even if

pat ja

132

he is late as usual (as always)

vins kā arvien kavējas

133

ires ligums

lease

134

ruins

drupas

135

open your book at page five!

atskiriet grāmatu piektajā lappusē !

136

circulation of blood

asinsrite

137

bija tumsa un drūma diena

it was a dark and dreary day

138

veikt

to carry our, to perform

139

tas man neiziet no prāta

I can't get it out of my head

140

es nevarēju atcerēties dziesmu

I could not remember the song

141

irnieks

(istabas)

tenant

(lodger)

142

vins ir veicis to, ko sapnojis

he has realized his dream

143

iepakot

to pack

144

nākt pie prāta

to become reasonable

145

gluzi

(pilnigi)

quite, fairly

(completely, entirely)

146

tev tas jādara pat ja tev nepatik

you must do it even if you don't like to 

147

griezties ar lūgumu 

to make a request

148

are you sure your answer is right?

vai esi dross, ka tava atbilde ir pareiza?

149

saskatit atskiribu 

to distinguish (between)

150

vins kā arvien kavējas

he is late as usual (as always)

151

it occurred to me

man ienāca prātā

152

kas tev nāk prātā !

how dare you !

153

beforehand, in advance

ieprieks

154

hire, rent

ire

155

to hire, to take on hire, to rent

( to lease )

irēt

(ar ligumu)

156

request, appeal, entreaty, petition

lūgums

157

asinsspiediens

blood pressure

158

ipass

(sevisks)

special

(particular)

159

turēt labu prātu (uz kāku) 

to regard sombody with favour

160

zēns veidoja laivu no koka

the boy carved a boat out of wood

161

paslaik

now, just now, at present

162

it was a dark and dreary day

bija tumsa un drūma diena

163

vini atskira labos ābolus no sliktajiem

they separated the good apples from the bad ones

164

man jums ir lēgums

could you do me a favour

165

vins nevar neko veikt ar tādiem darbarikiem 

he can't manage anything with such tools

166

now, just now, at present

paslaik

167

she packed the books into boxes

vina iepakoja grāmatas kastēs

168

it is my own book

tā ir manis pasa grāmata

169

how did he attain it ?

kādā veidā vins to sasniedza ?

170

atcelt

to abolish, to cancel

171

sanāksmi atcēla

the meeting was cancelled

172

attaisit

to open

173

I remember (recall) the woderful summer days

nāk prātā briniskigās vasaras dienas

174

atskiriet grāmatu piektajā lappusē !

open your book at page five!

175

nāk prātā briniskigās vasaras dienas

I remember (recall) the woderful summer days

176

pat ja

even if

177

ieprieks

beforehand, in advance

178

skolotāji palidz veidot bērnu raksturu 

teachers help to develop the character of children

179

prāta cilvēks

man of common sense

180

the building is in ruins

ēka ir drupās

181

special

(particular)

ipass

(sevisks)

182

veidot

to form, to shape

183

even

pat

184

kādā veidā vins to sasniedza ?

how did he attain it ?