1984 a Flashcards Preview

1984 > 1984 a > Flashcards

Flashcards in 1984 a Deck (224):
1

likt uzsvaru

to emphasize, to stress

2

to leave in peace

likt mierā

3

vienkārss (viegls)

simple, easy

4

vienkārss

common, simple, plain. ordinary

5

sociālā apgāde

social security

6

kit-bag

backpack, rucksack

mugursoma

 

7

likt (pavēlēt)

to bid, to order, to make

8

beauriful, lovely, pretty, handsome, good-looking

skaists

9

likt mierā

to leave in peace

10

foul shot

soda metiens

11

tool-bag

darbariku soma

12

it is snowing

it snow

snieg 

13

likt

(novietot)

to put, to place, to lay, to set

14

mēs ēdam vienkārsu baribu

we eat simple (plain) food

15

the meaning is not quite plain (clear)

nozime nav gluzi skaidra

16

skaits

number 

17

the soldiers filed past the monument

kareivji soloja kolonnā garām piemineklim 

18

to shake hands

sniegt ( sasveicinoties )

19

tur bija liels skaits lauzu

there was a large number of people there

20

kas par skaistu skatu !

what a beautiful view !

21

number 

skaits

22

satchel, school-bag

skolas soma

23

to explain, to clarify, to make clear

skaidrot

24

this crossword is very simple

si krustvārdu mikla ir loti vienkārsa

25

a dictionary explains the meanings of words

vārdnica skaidro vārdu nozimes

26

pulkstenis tikko sita pieci 

the clock has just struck five

27

bag

soma

28

we rested on a bench in the park 

mēs atpūtāmies parkā uz sola 

29

vina samaksāja par pirkumu skaidrā naudā

she paid for the purchase in cash

30

31

bez skaita

innumerable, countless

32

sodit 

to punish

 

33

the fair sex

skaistais dzimums

34

to serve one's time

izciest sodu (cietumā)

35

iet ātriem soliem 

to walk with a rapid step

36

soda nauda

fine, penalty 

37

skana

sound

38

gaisma izplatās ātrāk par skanu

light travels faster then sound

39

innumerable, countless

bez skaita

40

vienkārss teikums

simple sentence (gram.)

41

disciplinary punishment

disciplinārs sods

42

the boxer struck his opponent a heavy blow

bokseris deva pretiniekam spēcigu sitienu

43

skolēni apguva zināsanas algebrā soli pa solim

the pupils acquired knowledge in algebra step by step 

44

soda sitiens 

penalty (kick)

45

to lend a hand

sniegt palidzibu 

46

it seems to me 

man tā liekas 

47

kareivji soloja kolonnā garām piemineklim 

the soldiers filed past the monument

48

sociāls

social

49

to file 

solot kolonnā

50

simple sentence (gram.)

vienkārss teikums

51

the player shot the ball at teh goal but missed

spēlētājs situ bumbu pa vārtiem, bet netrāpija

52

common (ordinary) people

vienkārsi laudis

53

she kept her promise to help us

vina turēja solijumu palidzēt mums 

54

vārdnica skaidro vārdu nozimes

a dictionary explains the meanings of words

55

soma

bag

56

to emphasize, to stress

likt uzsvaru

57

trūkums

lack, want

58

sniegt roku 

to hold out one's hand

59

she took money from her handbag

vina iznēma naudu no rokassomas 

60

the children were playing noisy games

bērni spēlēja skalas spēles

61

a round sum

apala summa

62

promise

(pledge, vow)

solijums 

( svinigs)

63

skaistais dzimums

the fair sex

64

to walk with long strides

iet gariem soliem 

65

the driver was fined for speeding

soferi sodija par ātruma pārsniegsanu 

66

sols

(skolas)

bench 

desk

67

he kiled two flies at a blow

vins nosita divas musas ar vienu sitienu 

68

apparently, evidently, obviously

kā liekas

69

zaglis izcieta tris gaud ilgu sodu cietumā

the thief seved three years in prison

70

apals

round

71

to trudge, to tramp

smagi solot 

72

the sky was clear

debesis bija skaidras

73

we have been friends sicne our school-days

mēs esam dragi no skolas sola 

74

naudas sodu

to fine

75

sods

punishment, penalty 

76

soferi sodija par ātruma pārsniegsanu 

the driver was fined for speeding

77

sociālais darbinieks

social (community) worker

78

there was a large number of people there

tur bija liels skaits lauzu

79

vina turēja solijumu palidzēt mums 

she kept her promise to help us

80

the plants withered from lack of water

stādi nonika ūdens trūkuma dēl

81

it was evident what she wanted to say

bija skaidrs, ko vina gribēja teikt

82

spēlētājs situ bumbu pa vārtiem, bet netrāpija

the player shot the ball at teh goal but missed

83

common, simple, plain. ordinary

vienkārss

84

mugursoma

 

kit-bag

backpack, rucksack

85

sociālais stāvoklis

social position (status, standing)

86

87

to walk with a rapid step

iet ātriem soliem 

88

to walk, to march

(to stride)

solot 

(lieliem soliem)

89

darbariku soma

tool-bag

90

spert izskiroso soli

to take a decisive step

91

sniegt ( sasveicinoties )

to shake hands

92

likt pamatus

to lay the foundation 

93

round

apals

94

step

( stride )

solis

( liels )

95

she promised to lend me her book

vina solija aizdot man savu grāmatu

96

to pile

likt grēdā

97

sound

skana

98

what a beautiful view !

kas par skaistu skatu !

99

soda metiens

foul shot

100

nedrosi soli 

faltering steps

101

solos marsi 

quick march !

102

solit

to promise

103

kā liekas

apparently, evidently, obviously

104

to lay the foundation 

likt pamatus

105

the ministers sat at the round table

ministri sēdēja pie apalā galda

106

we eat simple (plain) food

mēs ēdam vienkārsu baribu

107

to take(sit for) an examination 

likt eksāmenu 

108

lack, want

trūkums

109

uz katra sola 

at every step 

110

loud

skals

111

to beat, to strike, to hit, to shot (at)

sist

112

to fine

naudas sodu

113

penalty (kick)

soda sitiens 

114

the pupils acquired knowledge in algebra step by step 

skolēni apguva zināsanas algebrā soli pa solim

115

to bid, to order, to make

likt (pavēlēt)

116

celasoma 

suitcase, travelling-bag

117

to punish

 

sodit 

118

simple, easy

vienkārss (viegls)

119

social

sociāls

120

skolas soma

satchel, school-bag

121

step by step

soli pa solim 

122

numerous

lielā skaitā

123

she is my desk-mate

vina ir mana sola biedrene

124

to take a decisive step

spert izskiroso soli

125

vienkārsi laudis

common (ordinary) people

126

faltering steps

nedrosi soli 

127

skals

loud

128

solot kolonnā

to file 

129

uzlikt sodu

to inflict (impose) a penalty (on), to inflict a punishmet (on, upon)

130

sist

to beat, to strike, to hit, to shot (at)

131

debesis bija skaidras

the sky was clear

132

vina iznēma naudu no rokassomas 

she took money from her handbag

133

the boy was punished for bad behaviour

zēnu sodija par sliktu uzvedibu

134

sitiens 

blow, stroke, hit

135

mēs esam dragi no skolas sola 

we have been friends sicne our school-days

136

likties 

to seem, to appear

137

sniegt palidzibu 

to lend a hand

138

vins nosita divas musas ar vienu sitienu 

he kiled two flies at a blow

139

light travels faster then sound

gaisma izplatās ātrāk par skanu

140

stādi nonika ūdens trūkuma dēl

the plants withered from lack of water

141

si krustvārdu mikla ir loti vienkārsa

this crossword is very simple

142

soli pa solim 

step by step

143

to seem, to appear

likties 

144

handbag, purse

rokassoma

145

solijums 

( svinigs)

promise

(pledge, vow)

146

snieg 

it is snowing

it snow

147

to inflict (impose) a penalty (on), to inflict a punishmet (on, upon)

uzlikt sodu

148

she has a loud voice

vinai ir skala balss

149

she has a beautiful voice

vinai ir skaista balss

150

dot solijumu

to promise, to give a promise

151

likt grēdā

to pile

152

bokseris deva pretiniekam spēcigu sitienu

the boxer struck his opponent a heavy blow

153

to give (put) marks, to mark

likt atzimes

154

pēc skrējiena vinai strauji sita sirds

after runing her heart beat fast

155

izciest sodu (cietumā)

to serve one's time

156

vinai ir skala balss

she has a loud voice

157

to promise

solit

158

bija skaidrs, ko vina gribēja teikt

it was evident what she wanted to say

159

vinai ir skaista balss

she has a beautiful voice

160

to stack

likt kaudzē 

161

nāves sods

capital punishment, death penalty

162

skaidrs

clear, plain

163

social security

sociālā apgāde

164

(to punish)

to fine

(sodit)

ar naudas sodu

165

to hold out one's hand

sniegt roku 

166

smagi solot 

to trudge, to tramp

167

to propose

likt prieksā

168

sniegt ( pasniegt )

to hand, to offer

169

vins lika man to izdarit

he made me do it

170

zēnu sodija par sliktu uzvedibu

the boy was punished for bad behaviour

171

social work

sociālā aprūpe

172

social (community) worker

sociālais darbinieks

173

skaists

beauriful, lovely, pretty, handsome, good-looking

174

clear, plain

skaidrs

175

to snow

snigt 

176

likt atzimes

to give (put) marks, to mark

177

at every step 

uz katra sola 

178

likt gulēt

to put to bed

179

the thief seved three years in prison

zaglis izcieta tris gaud ilgu sodu cietumā

180

disciplinārs sods

disciplinary punishment

181

(sodit)

ar naudas sodu

(to punish)

to fine

182

likt kaudzē 

to stack

183

apala summa

a round sum

184

mēs atpūtāmies parkā uz sola 

we rested on a bench in the park 

185

snigt 

to snow

186

ministri sēdēja pie apalā galda

the ministers sat at the round table

187

to put to bed

likt gulēt

188

blow, stroke, hit

sitiens 

189

skaidrot

to explain, to clarify, to make clear

190

iet gariem soliem 

to walk with long strides

191

she paid for the purchase in cash

vina samaksāja par pirkumu skaidrā naudā

192

to put, to place, to lay, to set

likt

(novietot)

193

vina solija aizdot man savu grāmatu

she promised to lend me her book

194

to hand, to offer

sniegt ( pasniegt )

195

nozime nav gluzi skaidra

the meaning is not quite plain (clear)

196

bench 

desk

sols

(skolas)

197

solot 

(lieliem soliem)

to walk, to march

(to stride)

198

social position (status, standing)

sociālais stāvoklis

199

after runing her heart beat fast

pēc skrējiena vinai strauji sita sirds

200

bērni spēlēja skalas spēles

the children were playing noisy games

201

sociālā aprūpe

social work

202

quick march !

solos marsi 

203

fine, penalty 

soda nauda

204

to serve dinner

likt pusdienas uz galda

205

likt pusdienas uz galda

to serve dinner

206

rokassoma

handbag, purse

207

suitcase, travelling-bag

celasoma 

208

likt eksāmenu 

to take(sit for) an examination 

209

vina ir mana sola biedrene

she is my desk-mate

210

to promise, to give a promise

dot solijumu

211

among them

including

to skaitā

212

punishment, penalty 

sods

213

capital punishment, death penalty

nāves sods

214

lauzt solijumu 

to break a promise

215

solis

( liels )

step

( stride )

216

record

skanu plate

217

man tā liekas 

it seems to me 

218

he made me do it

vins lika man to izdarit

219

to skaitā

among them

including

220

likt prieksā

to propose

221

skanu plate

record

222

lielā skaitā

numerous

223

the clock has just struck five

pulkstenis tikko sita pieci 

224

to break a promise

lauzt solijumu