2 Flashcards

1
Q

Vai te ir viesnica?

A

Gibt es hier ein Hotel?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Gibt es hier ein Hotel?

A

Vai te ir viesnica?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Kur ir pasts?

A

Wo ist die Post?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Wo ist die Post?

A

Kur ir pasts?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

aptieka

A

Apotheke

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Apotheke

A

aptieka

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

banka

A

Bank

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Bank

A

banka

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

vestnieciba

A

Botschaft

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Botschaft

A

vestnieciba

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

konsulats

A

Konsulat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

autobusa pietura

A

Bushaltestelle

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

kafejnica

A

Cafe

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

kempings

A

Campingplatz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

viesnica

A

Hotel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

universalveikals

A

Kaufhaus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Kaufhaus

A

universalveikals

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

slimnica

A

Krankenhaus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Markt

A

tirgus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

tirgus

A

Markt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

policija

A

Polizei

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

restorans

A

Restaurant

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Restaurant

A

restorans

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

telefons

A

Telefon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Toilette

A

tualete

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

tualete

A

Toilette

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

darbnica

A

Werkstatt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Werkstatt

A

darbnica

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

tuvu

A

nah

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

nah

A

tuvu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

talu

A

weit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

weit

A

talu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

talak

A

weiter

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

weiter

A

talak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

te

A

hier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

hier

A

te

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

šeit

A

hier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

hier

A

seit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

tur

A

dort

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

dort

A

tur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

surp

A

hierher

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

hierher

A

šurp

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

turp

A

dorthin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

dorthin

A

turp

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

uz prieksu

A

vorwärts

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

vorwärts

A

uz priekšu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

atpakal

A

zurück

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

zurück

A

atpakal

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

pa labi

A

nach rechts

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

nach rechts

A

pa labi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

pa kreisi

A

nach links

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

nach links

A

pa kreisi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

citur

A

woanders

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

woanders

A

citur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

visur

A

überall

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

überall

A

visur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

krustojums

A

Kreuzung

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

luksofors

A

Ampel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

Ampel

A

luksofors

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

centra

A

im Zentrum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

im Zentrum

A

centrā

62
Q

preti

A

gegenüber

63
Q

gegenüber

A

preti

64
Q

aiz stura

A

um die Ecke

65
Q

um die Ecke

A

aiz stura

66
Q

arpus pilsetas

A

außerhalb der Stadt

67
Q

außerhalb der Stadt

A

arpus pilsetas

68
Q

dekliniere esmu

A

es esmu, tu esi, vins ir, mes esam, jus esat

69
Q

dekliniere biju

A

es biju, tu biji, vina bija, mes bijam, jus bijat

70
Q

dekliniere būšu

A

es būšu, tu būsi, vinš būs, mēs būsim, jūs būsit

71
Q

Zeitformen von “sein”

A

esmu, biju, būšu

72
Q

Darf ich hereinkommen?

A

Vai es drīkstu ienākt?

73
Q

Ich kann warten

A

Es varu gaidīt

74
Q

ich muss warten

A

man jāgaida

75
Q

man

A

mir

76
Q

mir

A

man

77
Q

tev

A

dir

78
Q

dir

A

tev

79
Q

viņam

A

ihm

80
Q

ihm

A

viņam

81
Q

viņai

A

ihr

82
Q

ihr

A

viņai

83
Q

mums

A

uns

84
Q

uns

A

mums

85
Q

euch

A

jums

86
Q

jums

A

euch

87
Q

viņiem

A

ihnen (m)

88
Q

ihnen (m)

A

viņiem

89
Q

viņam

A

ihnen (w)

90
Q

ihnen (w)

A

viņam

91
Q

Sie musste warten

A

Viņai bija jāgaida

92
Q

Wir werden arbeiten muessen

A

Mums būs jāstrādā

93
Q

mazgāt

A

waschen

94
Q

sich waschen

A

mazgāties

94
Q

mazgāties

A

sich waschen

94
Q

waschen

A

mazgāt

94
Q

jemanden treffen

A

satikt

95
Q

satikt

A

treffen (jemanden)

95
Q

satikties

A

sich treffen

96
Q

sich treffen

A

satikties

97
Q

saģērbt

A

anziehen

98
Q

anziehen

A

saģērbt

99
Q

saģērbties

A

sich anziehen

100
Q

sich anziehen

A

saģērbties

101
Q

dot

A

geben

102
Q

geben

A

dot

103
Q

doties

A

sich begeben

104
Q

sich begeben

A

doties

105
Q

izdot

A

herausgeben

106
Q

herausgeben

A

izdot

107
Q

izdoties

A

gelingen

108
Q

gelingen

A

izdoties

109
Q

sarakstīt

A

verfassen

110
Q

verfassen

A

sarakstīt

111
Q

sarakstīties

A

korrespondieren

112
Q

korrespondieren

A

sarakstīties

113
Q

iepirkties

A

einkaufen

114
Q

einkaufen

A

iepirkties

115
Q

mācities

A

lernen

116
Q

lernen

A

mācities

117
Q

vizināties

A

spazierenfahren

118
Q

spazierenfahren

A

vizināties

119
Q

šaubīties

A

zweifeln

120
Q

zweifeln

A

šaubīties

121
Q

iepirkties

A

einkaufen

122
Q

einkaufen

A

iepirkties

123
Q

macities

A

lernen

124
Q

lernen

A

macities

125
Q

vizinaties

A

spazierenfahren

126
Q

spazierenfahren

A

vizinaties

127
Q

saubities

A

zweifeln

128
Q

zweifeln

A

saubities

129
Q

mīlošs dēls

A

ein liebender Sohn

130
Q

ein liebender Sohn

A

mīlošs dēls

131
Q

mīloša meita

A

eine liebende Tochter

132
Q

eine liebende Tochter

A

mīloša meita

133
Q

viņš gāja

A

er ging

134
Q

er ging

A

viņš gāja

135
Q

es esmu gājis

A

ich bin gegangen

136
Q

ich bin gegangen

A

es esmu gājis

137
Q

viņš lasīja

A

er las

138
Q

er las

A

viņš lasīja

139
Q

viņi bija lasījuši

A

sie hatten gelesen

140
Q

sie (pl) hatten gelesen

A

viņi bija lasījuši

141
Q

viņš gatavojās

A

er bereitete sich vor

142
Q

er bereitete sich vor

A

viņš gatavojās

143
Q

viņš bija gatavojies

A

er hatte sich vorbereitet

144
Q

er hatte sich vorbereitet

A

viņš bija gatavojies

145
Q

viņa bija gatavojusies

A

sie hatte sich vorbereitet

146
Q

sie hatte sich vorbereitet

A

viņa bija gatavojusies

147
Q
A