2. Desenvolupament I Nutrició Flashcards Preview

Pediatria > 2. Desenvolupament I Nutrició > Flashcards

Flashcards in 2. Desenvolupament I Nutrició Deck (31):
1

Durant el creixement, quan:
- pes x2
- talla x2
- periode de mes velocitat creixement
- pubertat precoç

- pes x2 : 4-5m
- talla x2: 4 anys
- periode de mes velocitat creixement: prenatal (en postnatal es fins als 4a)
- pubertat precoç: nenes 8 i nens 9 anys

2

Marcador ppals d alteracions en creixement

Velocitat creix

3

Què té més la llet de vaca? Recorda pnemotècnica

MI BaKa PaCA PaCa: Minerals, Vit B i K, proteina caseïna, Fosfor i Calci

4

A quin mes s'introdueixen aliments al·lèrgens?

9 mesos
Què passa quan tens al·lèrgia? Que tot et pica uN-OU (a més, l'ou és al·lèrgen)

5

Quin tipus de deshidratació s'ha de reposar lentament?

Hipertònica

6

Quin percentil de velocitat de creiement es patològic?

p25 o -1DS

7

Què determina el creixement intraúter?

INS

8

Si trobem una talla per sota el p3 en un nen i no hi ha disconcordància edat òssia-cronològica ni alteracions en laboratori, què és?

Talla baixa familiar

9

Millor manera de rehidratar infant?

Suero oral hiposòdic

10

Què és el que millor mesura la rehidratació en pediatrics?

Diuresi

11

Quins valors considerem dins la normalitat?

Aquells que estan dins de la mitja +/- 2DS

12

En relació al pes...
- Quan es duplica?
- Quan es triplica?
- Quan es quadriplica?

- Es duplica als 5 mesos
- Es triplica als 12 mesos
- Es quadriplica als 24 mesos

13

En relació a la talla, quan es duplica?

Als 4 anys

14

Quin % de pes es pot arribar a perdre de forma fisiològica durant la primera setmana de vida? A partir de quant ho considerem patològic? Quant es tarda a recuperar aquest pes perdut?

Es pot arribar a perdre entre el 5-10% del pes durant els primers 7 dies de vida, recuperant-los entre el 7è i el 10è dies de vida.

Ho considerarem patològic quan la pèrdua de pes sigui >10%

15

El ritme de guany ponderat és molt alt acabant de néixer i cap als mesos .... baixa fins a ....

Cap als 3-4 mesos de vida baixa cap als 20g/dia

16

Quins són els dos pics de creixement estatural? Quina és l'edat a la que la velocitat de creixement és superior que en la resta de la vida postnatal?

Fins als 4 anys la velocitat de creixement estatural és la major de qualsevol altre període de la vida postnatal.

El segon pic de creixement coincideix amb la pubertat.

17

Quina és la velocitat normal de creixement entre els 4 anys i abans de la pubertat?

5-6cm/any

18

L'augment de la velocitat de creixement arriba abans en nens o en nenes?

Arriba abans en les nenes, coincidint amb l'inici de la pubertat (Tanner 2)

19

Quin és l'indicador més sensible per a detectar precoçment les alteracions del creixement?

Velocitat de creixement

20

Control del creixement segons edat òssia en nens <1any i >1any

- <1any: RX tibial esquerra
- >1 any: RX canell esquerre

Ambdós comparats amb atles d'edat òssia Greulich i Pyle

21

Quant considerarem patològica la diferència entre edat òssia i cronològica?

Quan difereixi en 2 anys

22

A quina edat surten les primeres dents? A quina edat les tenim totes? Quan comencen a caure?

Comencen a sortir als 6-8mesos, les tenim totes als 2 anys i comencen a caure al voltant dels 6.

23

Quant considerarem que hi ha un retràs en l'erupció de les dents? Quina és la causa més freqüent?

Quan el nen no en tingui cap a la 15 mesos d'edat.
La causa més freqüent és la idiopàtica

24

A què s'associa la lactància materna mantinguda de forma exclusiva més enllà dels 6m?

Anèmia ferropènica

25

Consideracions dieta complementària a lactància materna

- Introduir gluten >4m i abans dels 6-7m
- Aliments amb al·lèrgens (ou, peix...) a partir dels 9m
- Introduir les verdures en forma de puré i reservar la col, bledes, espinacs i remolatxa per nens >1a per evitar metahemoglobinèmia
- Introduir llet de vaca >1a
- No donar aigua fins començar a introduir aliments (6m)

26

Cert o fals: si un nen prenent llet artificial defeca cada 36-48h ens preocuparem

Fals.

Els nens poden defecar després de cada presa o poden tenir el trànsit lent sense que sigui una patologia

27

A partir de quin percentil considerem sobrepès? A partir de quin considerem obesitat?

- Sobrepès: p85-p97
- Obesitat: >p97

28

Quina és la causa més freqüent d'obesitat?

95% exògena (no tancar la boca i no moure el cul del sofà)
5% endògena (causes hipotalàmiques, síndromes o genètiques)

29

Causa més freqüent al nostre medi de deshidratació

GEA per infeccions virals (rotavirus)

30

Quin tipus de deshidratació és la més freqüent en els països desenvolupats?

Isotònica

31

Causa més freqüent de talla baixa

Talla baixa familiar