4. Digestiu Flashcards Preview

Pediatria > 4. Digestiu > Flashcards

Flashcards in 4. Digestiu Deck (18):
1

Ttm d'invaginació intestinal?

Reducció hidrostàtica (bari i Rx o aire/suero i eco), cirurgia si >48h o greu

2

En Hirshprung és fals:
- manometria amb esfínter intern relaxat l'exclou
- dilatació proximal i estenosi distal
- còlon transvers és el més freq
- ampolla rectal buida
- No hi ha ni Meissner ni Auerbach

-colon transvers és el més freq. El més freq és recte-sigma

3

Senyala què trovaries en invaginació:
- Imatge de donut
- sang i moc a femta
- associació amb limfoma de Burkitt
- massa hipocondri dret, fossa ilíaca buida
- a+b
- tot

- tot

4

Localització més freq de invaginació intestinal?

ileo-colon (segona es ileo-ileo-colon)

5

Cert o fals: nounats s'obstrueixen ppalment per Hirshprung mentre després del mes de vida ho fan més per invaginació intestinal

TOTALMENT CERT

6

En l'al·lèrgia a la proteïna de vaca, la més al·lèrgena és:
-alfa-lactoglobulina
-beta-lactoglobulina
-caseïna

Beta-lactoglobulina > alfa > caseïna

7

En l'al·lèrgia no mediada per IgE de proteïnes de la vaca
- Prick test +
-Patch test +
- Diagnòstic exclusió
- Clínica ppalment cutània
- Clínica aguda

- Diagnòstic exclusió, les proves d'al·lèrgia són negatives i es confirma si millora al retirar les proteïnes i empitjora al reexposar

8

Cert o fals?
Tant l'al·lèrgia mediada com la no mediada per IgE a les proteïnes de la llet de vaca, hi ha una resolució per tolerància en la majoria de casos durant la infància

Cert, el 85% ja no en tenen als 3 anys

9

Ttm en intolerància a proteïnes llet de vaca? I en al·lèrgia?

En ambdues es donen hidrolitzats de la proteïna i en cas de lactància materna, la mare no pot prendre productes làctics de vaca. En Al·lèrgia pot necessitar anti-H1 i adrenalina i.m. si anafilaxis, en casos de intolerància amb esofagitis donar cortis

10

Quina s'associa més a clínica cutània aguda i quina a digestiva? (Al·lèrgia o intolerància proteïnes llet de vaca) i en quines de les dues podries donar parcialment hidrolitzada?

Al·lèrgia: cutània aguda
Intolerància: digestiva. Parcialment hidrolitzada

11

En una hèrnia de Bochdaleck, on esperes trobar alteracions en la Rx?

Tòrax esquerre ocupar per nanses (imatge de bombolles)

12

Complicació més freq post correcció atrèsia esofàgica?

RGE

13

Anticòs més sensible i específic en celiaquia?

Sensible: Antitransglutaminasa
Específic: antiendomisi

14

Quin Ig és l'anticòs antiagliadina?

IgG, per això és útil en <2anys

15

Quan NO cal biòpsia per diagnosticar celiaquia?

1. Clínica
2. Ac transglutaminasa >x10 i antientomisi +
3. HLA-DQ2 i/o DQ8

16

Quina malaltia infecciosa cal fer DxDiferencial amb celiaquia?

Giardia liamblia

17

Quin càncer està augmentat en celiaquia?

Limfoma intestinal no Hodgkin (recordar que celiaquia és mediat per limfòcits T)

18

Quines parts de l'intetsí s'afecten ppalment en celiaquia?

Jejú i duodè