2nd Year Spellings 4 Flashcards Preview

JC Gaeilge Litriú > 2nd Year Spellings 4 > Flashcards

Flashcards in 2nd Year Spellings 4 Deck (19):
1

Themes

Téamaí

2

Feeling

Mothúchán

3

Disappointment

Díomá

4

Problem

Fadhb

5

Problems

Fadhbanna

6

When

Nuair a

7

At the end of the story

Ag deireadh an scéil

8

At the start of the story

Ag tús an scéil

9

Later

Níos déanaí

10

To continue

Lean ar aghaidh

11

Example(s)

Sampla(í)

12

To study

Déan staidéar ar

13

To happen

Tarlaigh

14

It happened

Tharla sé

15

It happens

Tarlaíonn sé

16

It will happen

Tarlóidh sé

17

Country family

Clann tuaithe

18

Happening

ag tarlú

19

The theme family plays an extensive part in the story Leite Dhonncha Pheig by Pádraig Ó Síochrú.

Glacann an téama teaghlach páirt forleathan sa scéal Leite Dhonncha Pheig le Pádraig Ó Síochrú.