2nd Year Spellings 5 Flashcards Preview

JC Gaeilge Litriú > 2nd Year Spellings 5 > Flashcards

Flashcards in 2nd Year Spellings 5 Deck (26):
1

Event/events

Imeacht/imeachtaí

2

Local

Áitiúil

3

Extra

Sa bhreis

4

Neighbour

Comharsa

5

Neighbours

Comharsana

6

Intend

Ar intinn

7

I intended on going to Galway

bhí sé ar intinn agam dul go Gaillimh

8

20

Fiche

9

30

Tríocha

10

40

Daichead

11

50

Caoga

12

60

Seasca

13

70

Seachtó

14

80

Ochtó

15

90

Nócha

16

100

Céad

17

1000

Míle

18

1000000

Milliún

19

To think

Meas

20

She thought

Mheas sí

21

I think/he thinks

Measaim/Measann sé

22

He will think

Measfaidh sé

23

Thinking

ag meas

24

It's a funny story

Is scéal greannmhar é

25

From the above mentioned examples it is clear that (___) can be seen extensively in the story Leite Dhonncha Pheig by Pádraig Ó Síochrú.

Ó na samplaí thuasluaite, is léir go bhfuil (_____) le feiceáil go forleathan sa scéal Leite Dhonncha Pheig le Pádraig Ó Síochrú.

26

Amadán/amadáin

Fool/fools