3. Samtaler Flashcards Preview

Norsk > 3. Samtaler > Flashcards

Flashcards in 3. Samtaler Deck (45)
Loading flashcards...
0

How

Hvordan

1

To sit

Å sitter

2

To like (in a general sense)

Å trives

3

To spell

Å stave

4

To understand

Å forstå

5

To mean

Å bety

6

To repeat

Å gjenta

7

To write

Å skrive

8

To ask

Å spørre

9

To be able to, can

Å kunne, kan

10

To say

Å si

11

To remember

Å huske

12

To see

Å se

13

To use

Å bruke

14

To cover

Å dekke

15

To work

Å arbeide

16

To make/create

Å lage

17

A conversation

En samtale

18

A break

En pause

19

A last name

Et etternavn

20

An infant

En baby

21

A word

Et ord

22

A sentence

En setning

23

A line

En strek

24

A text

En tekst

25

A question

Et spørsmål

26

An example

Et eksemple

27

A helping verb

Et hjelpeverb/
Et modalverb

28

Side

En side

29

Just

Bare