Fritid og Bibliotek Flashcards Preview

Norsk > Fritid og Bibliotek > Flashcards

Flashcards in Fritid og Bibliotek Deck (81)
Loading flashcards...
0

et bibliotek

a library

1

en roman

a novel

2

et lånekort

a library card

3

et bilde

an image, picture

4

en skranke

counter

5

et tidspunkt

time, moment, hour

6

et folke

ethnic

7

en innvandrer

immigrant

8

En flyktning

Refugee, fugitive

9

Et Blad

Magazine

10

En informasjon

Information

11

Ei skoletid

School time/hours

12

En legitimasjon

Identification

13

En underskrift

Signature

14

Foreldre

Parents

15

Et hjemland

Homeland

16

En fritid

Freetime

17

En maur

Ants

18

Å låne

To loan

19

Å si

To say

20

Å klare

To manage

21

Å huske

To remember

22

Å fortelle

To tell

23

Å bety

To mean

24

Å få

To get/obtain

25

Å lete

To look, search

26

Å vise

To view

27

Å levere

To deliver

28

Å danse

To dance

29

Å fylle

To fill