4 Flashcards Preview

English2 > 4 > Flashcards

Flashcards in 4 Deck (25):
0

Reliable

Güvenilir

1

Sensitive

Hassas

2

Stubborn

İnatçı

3

Mean

Cimri

4

İnsecure

Emniyetsiz,güvensiz

5

Self confident

Kendine güvenli

6

Outgoing

Sempatik

7

Be worth

Değerinde olmak

8

Can't afford

Parasal olarak karşılamak

9

Charge

Para talep etmek

10

İnvest

Yatırım yapmak

11

Owe

Borçlu olmak

12

Raise

Arttırmak,yükseltmek

13

Waste

İsraf etmek

14

Loan

Borç,kredi

15

Note

Kağıt para

16

Property

Mülk

17

Get into debt

Borç içine girmek

18

Live off

Birinin sırtından geçinmek

19

Live on

Kıt kanaat geçinmek

20

Broke

Fakir

21

Reccession

Kriz

22

Gamble

Kumar

23

Cynical

İğneleyici,alaycı

24

Sensible

Duyarlı