6 Flashcards Preview

English2 > 6 > Flashcards

Flashcards in 6 Deck (25):
0

Steady

Sabit durum,istikrar,düzenli

1

Permit

İzin vermek,müsaade,ruhsat vermek,icazet

2

Frustrating

Sinir bozucu,yıldırıcı,moral bozucu

3

Carriage

Vagon,nakliye

4

Coach

Otobüs

5

Lorry

Truck,kamyon

6

Motorway

Otoban

7

Van

Ticari araç

8

Platform

Peron

9

Cycle lane

Bisiklet yolu

10

Pedestrian zone

Yaya alanı

11

Rank

Dizilmek,sıralanmak,dizmek

12

Traffic jam

Trafik sıkışıklığı

13

Zebra crossing

Yaya geçidi

14

Set off

Yola çıkmak

15

End up

Buluvermek. ( durum,yer)

16

Run out of

Tükenmek

17

Watch out/Look out

Dikkat!

18

Slightly

Hafifçe,çok az,belli belirsiz

19

Trivial

Değersiz,önemsiz,abes,boş

20

Tend to

Eğimli,meyilli olmak,eğilim göstermek

21

Claim

Talep etmek,iddia etmek

22

Range from

Yayılmak( konulara)

23

Been sceptical of

Şüphe etmek

24

Stereotype

Kalıplaşmış önyargı