4 Flashcards Preview

Dermatologia III rok > 4 > Flashcards

Flashcards in 4 Deck (136)
Loading flashcards...
1

1.  Czynniki zjadliwości bakterii

Czynniki zjadliwości bakterii: LPS, adhezyny, toksyny (endotoksyny)

2

2. Drobnoustroje komensalne to

d) kolonizujące zwykle powierzchnie ciała nie wyrządzając żadnej szkody, tzw. prawidłowa flora organizmu

3

3. Ropne choroby skóry wywołane przez gronkowce to

b) figówka

c) czyrak

4

4. Ropne choroby skóry wywołane przez paciorkowce

a) róża

5

5. Do zakażenia bakteryjnego skóry NIE predysponuje:

b) niskie pH skóry

Ale za to:
a)  wilgotność skóry

c) obniżenie odporności komórkowej

d) stan ogólnego wyniszczenia

e) cukrzyca

6

6. Wybierz zdanie fałszywe:

c) w okolicach odsłoniętych skóry głównie bytują drobnoustroje pochodzące z otoczenia

PRAWDA:
a) zakażenie skóry zasiedlającymi je bakteriami jest możliwe jedynie po przerwaniu jej ciągłości
b) naturalne czynniki obronne ustroju przed zakażeniami bakteryjnym to pot, nienasycone kwasy tłuszczowe pokrywające skórę oraz wilgotność skóry
d) liszajec zakaźny należy do zakażeń mieszanych skóry
e) zachorowania na ropne choroby skóry zależą od zetknięcia się z czynnikiem etiologicznym oraz odporności osobniczej

7

7. W zapaleniu mieszka włosowego wykwit pierwotny to

żółtawy pęcherzyk ropny o trwałej, napiętej pokrywie, często przebity włosem, otoczony rąbkiem zapalnym

8

8. Figówka to:

Figówka: przewlekłe ropne zapalenie mieszków włosowych w obrębie owłosionej skóry twarzy, wykwity krostkowe, grudkowe lub rozmiękające guzy ropne, okres trwania dłuuugi, mężczyźni, leczenie trudne, antybiotyki ogólnie i miejscowo, witaminy (B, kwas askorbinowy), Biseptol

9

9. Leczenie figówki polega na:

b) jest długotrwałe I wymaga podawania antybiotyków ogólnie I miejscowo wg antybiogramu

c) konieczności odkażania przyrządów do golenia I nie używania maszynki elektrycznej

10

10. Wskaż PRAWDZIWE zdanie:

d) groźna lokalizacja to okolica wargi górnej, oczodołu I skroni

11

Czyrak

ropne zapalenie okołomieszkowe z wytworzeniem czopa martwiczego

Czyraki w okolicy wargi górnej, oczodołu i skroni => zakażenie zatok jamistych i opon mózgu

12

Czyraczność

liczne czyraki w rozmaitym okresie rozwoju, których powstawaniu sprzyjają cukrzyca, niedobory odporności etc.

13

11. Czyrak gromadny to:

b) skupienie się I zlewanie czyraków

14

12. W przypadku leczenia czyraczności ważne jest:

a) miejscowe stosowanie leków odkażających i antybiotyków

b) ogólnoustrojowa antybiotykoterapia

c) poszukiwanie schorzeń usposabiających np. cukrzycy

15

13. Ropnie mnogie pach to:

b) głębokie, zapalne guzy ulegające rozmiękaniu z wytworzeniem przetok, pozostawiające blizny

16

14. Wskaż zdanie FAŁSZYWE dotyczące zapalenia mieszka włosowego

a) to ropne zakażenie okołomieszkowe z wytworzeniem czopa martwiczego

PRAWDA

b) najczęstsza lokalizacja to twarz, tułów,

d) to stan zapalny ujścia mieszka przechodzący w dalszym przebiegu na cały mieszek I otoczenie

17

15. Wskaż zdanie FAŁSZYWE dotyczące ropni mnogich pach

c) jest to ostry proces zapalny trwający do 2 tygodni

PRAWDA
a) objawy podmiotowe są rozmaicie nasilone, bolesność jest niekiedy znaczna

b) początkowo czynnikiem wywołującym jest gronkowiec złocisty, a następnie dołącza się zakażenia bakteriami Gram (-)

d) powstaniu zakażenia sprzyja nadmierna potliwość

e) najczęstsza lokalizacja to pachy

18

16. Róża

b) ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej wywołany przez paciorkowce

19

17. Charakterystyczne cechy róży to:

a) ból i pieczenie

c) towarzyszące objawy ogólnoustrojowe w postaci gorączki, dreszczy, osłabienia

20

18. Wybierz zdanie fałszywe dotyczące róży:

d) leczenie róży jest jedynie leczeniem objawowym tzn. leżenie, odpoczynek, leczenie przeciwgorączkowe, kompresy rozgrzewające

PRAWDA
a) może nawracać

b) zmieniona skóra jest wygładzona, napięta i lśniąca

c) niekiedy może dojść do oddzielenia się naskórka i powstania pęcherzy

e) ciężkich przypadkach może dojść do martwicy i zgorzeli

21

19. Wskaż zdanie FAŁSZYWE dotyczące liszajca zakaźnego

c) to inaczej zliszajowacenie *różnicujemy z tym

PRAWDA

a) to powierzchowne wykwity pęcherzowo-ropne zasychające na miodowo-żółte strupy

b) zakaźność jest bardzo znaczna, zwłaszcza w środowiskach dziecięcych

d) najczęstsza lokalizacja to odsłonięte części ciała

e) to mieszane zakażenie gronkowcowo-paciorkowcowe

22

20. Czynniki usposabiające to wystąpienia niesztowicy to:

a) zaniedbanie higieniczne

b) niedożywienie

23

21. Charakterystyczną cechą czyraka jest:

a) początkowo drobny, sino-czerwony, żywobolesny guzek

b) czop martwiczy

24

22. Różyca to:

zakażenie bakteryjne

25

23. Wskaż PRAWDZIWE zdanie dotyczące łupieżu rumieniowego:

b) jest wywołany przez bakterie

c) daje pomarańczowo-czerwoną fluorescencję w lampie Wooda

26

24. Cechą charakterystyczną promienicy NIE jest:

c) ciężki stan ogólny pacjenta

PRAWDA
a) guzy ulegające rozmiękaniu z wytworzeniem przetok

b) wydzielina w formie żółtych ziarenek


d) częstym źródłem zakażenia są zabiegi stomatologiczne

27

25. Cechy charakterystyczne liszajca zakaźnego to:

a) nagły początek

b) miodowe strupy

28

26. Borelioza to:

a) choroba przenoszona przez kleszcze

b) obejmuje skórę, stawy, układ nerwowy I sercowo-naczyniowy

c) grupa schorzeń wywołanych przez bakterie

29

27. Charakterystyczne cechy rumienia przewlekłego pełzającego:

a) powstaje w miejscu ukłucia przez kleszcza

b) powstaje nagle, szerzy się obwodowo

30

28.  Powikłania róży to:

a) nawroty

b) słoniowacizna

c) ropowica

d) zapalenie naczyń chłonnych I żylnych