Lektioun 7: D'Stad Lëtzebuerg, De Büro, D'Reesen, ëffentlech Transportmëttel Flashcards

1
Q

Finished with

A

Fäerdeg mat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

It is opposite the hotel, across from

The hotel

A

Et ass vis-à-vis vum Hotel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Bridge

A

Eng Bréck

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

It is on Grand Place

A

Et ass um Grousmaart

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

…right?

A

…gell?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

To go back

A

Zréckgoen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

To close

A

Zoumaachen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

To go shopping

A

Akafen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

To get in, climb in

A

Raklammen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

To fly away, leave on a plane

A

Fortfléien

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

To get out, climb out

A

Rausklammen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

To continue driving

A

Weiderfueren

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

To arrive

A

Ukommen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Normally

A

Normalerweis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Something isn’t right, something is wrong

A

Eppes stëmmt net

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

To be related to, have something to do with

A

Eppes ze dinn hunn

17
Q

The exit

A

Den Ausgank

18
Q

Amongst others

A

Ënnert anerem