Luento 5 10.1-10.7 Flashcards

1
Q

Alkoholin lähtevä ryhmä on

A

Vahvempi emäs ja siten huonompi lähtevä ryhmä

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Eetterin lähtevä ryhmä on

A

Vahva emäs ja siten lähtevä ryhmä on huono

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Amiinin lähtevä ryhmä on

A

Erittäin vahva emäs eikä se osallistu substituutioreaktioon.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Kvaternääristen ammoniumionien lähtevä ryhmä on

A

Heikko emäs, joten eliminaatioreaktio voi tapahtua vahvan hapon ja kuumennuksen avulla.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Sulfonaattiesterien ja sulfoniumionien lähtevät ryhmät ovat

A

Hyviä lähteviä ryhmiä, elektronien dislokaation ja positiivisen vatauksen vuoksi. Eliminaatio- ja substituutioreaktiot tapahtuvat helposti.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hydroksidiryhmästä saadaan parempi lähtevä ryhmä

A

Protonoimalla se

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Protonoidun hydroksidiryhmän substituutioreaktio voi tapahtua

A

Heikosti emäksisen nukleofiilin kanssa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Primääriset, sekundääriset ja tertiäärisen alkoholit osallistuvat

A

Substituutioreaktioihin HI, HBr ja HCl kanssa muodostaakseen alkyylihalideja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Sekundaarinen ja tertiäärinen alkoholi osallistuu

A

Sn1-reaktioon, jolloin happo protonoi emäksisimmän atomin (hapen)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Sn1-reaktiossa syntynyt karbokationi voi muodostaa

A

Substituutiotuotteen nukleofiilin kanssa tai eliminaatiotuotteen luovuttamalla protonin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Primääriset alkoholit osallistuvat

A

Sn2-reaktioihin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Sn1-reaktiossa muodostuu karbokationi. Primäärinen karbokationi on

A

Erittäin epästabiili, jolloin sitä ei reatkiossa muodostu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

E2-reaktiossa vedyn irroittaminen beeta-hiilestä vaatii

A

Vahvan emäksen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Sekundaaristen ja tertiääristen alkoholien dehydraatioreaktiot ovat

A

E1-reaktioita

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Primaarisen alkoholin dehydraatioreaktio on

A

E2-reaktio

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly