7-2 Flashcards Preview

Ch7 > 7-2 > Flashcards

Flashcards in 7-2 Deck (35)
Loading flashcards...
1

To know sômeone

Quen

2

To meet someone for the first time

Làm quen với

3

Ácademic year

Năm học

4

Internship

Thực tập

5

Year ò age

Tuổi

6

Together

Cùng

7

To graduate

Tốt nghiệp

8

To take entrace exams

Thi vào

9

Now

Hiện giờ

10

Male

Trai

11

Youngwr bro

Em trai

12

Computer

Máy vi tính
Máy tính

13

Small house classifier

Căn

14

Wife

Vợ

15

To be born

Sinh

16

Female

Gái

17

Daughter

Con gái

18

To return

Về

19

To visit

Thăm

20

Visit familiy

Thăm nhà

21

In the future

Sau này

22

Like, á

Như

23

Tech

Kỹ thuật

24

Winter

Đông

25

Summer

26

From a place

Từ

27

Tourism

Du lịch

28

To travel

Đi du lịch

29

Sometimes

Thỉnh thoảng

30

Age (under 10)

Lên