7. Social cognition Flashcards Preview

Action > 7. Social cognition > Flashcards

Flashcards in 7. Social cognition Deck (13):
1

Wat is de rol van de MPFC in sociale cognitie?

Is belangrijk voor het redeneren over de mentale staat van andere wezens (bijv. ook richting honden).

2

Wat zijn de twee theorieen over de temporoparietal junction in de rechter hemisfeer in sociale cognitie? (rTPJ)

1. Specifiek van belang in theory of mind, samen met de MPFC.
2. Eerder belangrijk voor het verplaatsen van de aandacht (bijvoorbeeld negeren van onbelangrijke informatie / cues).
Andere studies lijken aan te tonen dat aandacht eerder plaatsvindt in de anterieure TPJ.

3

Wat is de rol van de superior temporal sulcus in sociale cognitie?

Het bepalen van de aandacht van een ander door het classificeren van hoofd- en oogbewegingen.

4

Hoe is de insula betrokken bij sociale cognitie?

Hier bevinden zich spiegelneuronen die actief worden wanneer we zien dat iemand iets overkomt dat we vies of onplezierig vinden. Bij pijn is dit zowel de ACC als de insula.

5

Hoe correleert empathiescore met activiteit in de hersenen?

Meer activiteit in de insula.

6

Wat is de invloed van schade aan de somatosensorische cortex op sociale cognitie?

Het inschatten van emotionele staten van anderen wordt lastiger (denk aan botox verhaal en IOWA gambling task)

7

Wat is de invloed van schade aan de PFC bij sociale beslissingen?

Context wordt niet meegenomen bij beslissing over gedrag (e.g. schilderij ophangen bij arts in kantoor), utilization syndrome.

8

De grijze stof in welke gebieden correleert met de grootte van het sociaal netwerk?

De amygdala, de ventromediale prefrontale cortex, de ACC, en de temporaalkwab (incl STS). Dit komt waarschijnlijk door de toegenomen grootte van het netwerk, en niet andersom.

9

Waarmee hangen prosociale / altruistische keuzes samen in de hersenen?

Grijze massa in de pSTS.

10

Wat is de invloed van laesies in de ACC bij makaken?

Verlies van interesse in rang van en seks met andere soortgenoten.

11

Waarvoor dienen de spiegelneuronen in de DMPFC?

Kunnen differentieren tussen succesvolle en niet succesvolle acties van soortgenoten en kunnen daarvan leren.

12

VMPFC en MOPFC hebben te maken met...

beloningsverwachting

13

Wat is wellicht de rol van de laterale OFC?

Het integreren van emotionele impact