7L - Rettigheter og plikter i velferdssamfunnet Flashcards

1
Q

avhengig

A

dependent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

fellesskapet

A

community

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

felles

A

common

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

å nyte

A

to enjoy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

alvorlig

A

serious

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

arbeidsledig

A

unemployed

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

å oppleve

A

to experience

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

tatt

A

taken

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

arbeidsfør

A

able to work

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

på en måte

A

in a way

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

myndighetene

A

the authorities

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Frihet

A

freedom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly