AC1:Unit2: Greetings & introductions Flashcards Preview

Bas Korean Lvl 1 > AC1:Unit2: Greetings & introductions > Flashcards

Flashcards in AC1:Unit2: Greetings & introductions Deck (44)
Loading flashcards...
1

Dokter

의사

2

Bankmedewerker

은행원

3

Student

학생

4

Boom

나무

5

Brug

다리

6

Rijst (gekookt)

7

Vrouw

여자

8

Man

남자

9

Leraar

선생님

10

Chefkok

요리사

11

Persoon

사람

12

Hier
(verwijzen naar iemand die jonger is dan jou of even oud)

여기 (는)

13

Mr. / Mevr.

14

Ik

15

Deze persoon

이분

16

Naam

이름

17

Nationaliteit

국전

18

Baan / beroep

직업

19

Adres

주소

20

telefoon

전화

21

Verslaggever (reporter)

기자

22

Onderzoeker (researcher)

연구원

23

Bedrijfsmedewerker (company employee)

회사원

24

Nice to meet you (Aangenaam)

반가워요

25

Hoe heet je? (what's your name?)

이름이 뭐예요?

26

Hier is
(Verwijzen naar iemand die ouder is dan jou)

이분 (은)

27

Are you a translator?

(voornaam) 씨는 번역가여요?

28

Businessman

사업가

29

Brandweerman

소방관

30

Politieman

경찰