Adverbs - Eng to Gk - Α to Z Flashcards Preview

Greek - AJC - Adverbs > Adverbs - Eng to Gk - Α to Z > Flashcards

Flashcards in Adverbs - Eng to Gk - Α to Z Deck (172):
1

a little

λίγο

2

about/approximately/thereabouts

πάνω κάτω

3

absolutely

απολύτως

4

after

ύστερα

5

afterwards/later/then/next

μετά/ύστερα/έπειτα

6

again (1)

πάλι

7

again (2)

ξανά

8

all the time/always

όλο

9

almost/nearly

σχεδόν

10

already

ήδη/κιόλας

11

also/too

επίσης

12

always

πάντα

13

any/no more

πια/πλέον

14

approximately/more or less

περίπου

15

around

γύρω

16

as much as (correlative)

όσο

17

at all (not)

καθόλου

18

at last

επιτέλους

19

at least

τουλαχιστόν

20

awfully

απαίσια

21

badly

άσχημα

22

before/ago

πριν

23

behind/backwards

πίσω

24

better

καλύτερα

25

between

ανάμεσα

26

beyond

πέρα

27

carefully

προσεκτικά

28

certainly (1)

βέβαια/βεβαίως

29

certainly (2)

σίγουρα

30

cleanly

καθαρά

31

completely

τελείως

32

consequently (1)

επομένος

33

consequently (2)

συνεπώς

34

continuously

διαρκώς/συνεχώς

35

correctly

σωστά

36

definitely/by all means/certainly

οπωσδήποτε

37

directly

άμεσα

38

down/below/downstairs

κάτω

39

early

νωρίς

40

easily

εύκολα

41

elsewhere

αλλού

42

entirely/completely

εντελώς

43

equally (1)

εξίσου

44

equally (2)

ίσα

45

especially

ειδικά

46

especially/particularly

ιδίως

47

every day

κάθε μέρα

48

evidently/obviously/clearly

φανερά

49

every so often

κάθε τόσο

50

every time

κάθε φορά

51

everywhere

παντού

52

exactly

ακριβώς

53

far away

μακριά

54

finally

τελικά

55

first

πρώτα

56

formerly/at another time

άλλοτε

57

fortunately/thankfully

ευτυχώς

58

from time to time

κάπου κάπου

59

generally

γενικά

60

here

εδώ

61

high up

ψηλά

62

how

πώς

63

how much (interr)

πόσο;

64

how often/however much

κάθε πόσο

65

however

όμως

66

however much

οσοδήποτε

67

hurriedly

βιαστικά

68

immediately

αμέσως

69

in a simple way

απλά

70

in front/forwards

εμπρός/μπροστά

71

indeed

σαφώς

72

inside

μέσα

73

kindly

ευγενικά

74

just as

μόλις

75

last year

πέ(υ)ρσι

76

late

αργά

77

less (comp)

λιγότερο

78

low down

χαμηλά

79

mainly

κυρίως

80

merely/simply

απλώς

81

more

περισσότερο

82

more (before adj)

πιο

83

near

κοντά

84

next to/beside

δίπλα

85

never/ever (interr)

ποτέ;

86

next year

του χρόνου

87

now

τώρα

88

nowhere/anywhere

πουθενά

89

of course/naturally

φυσικά

90

often

συχνά

91

on the ground

χάμω

92

on the left

αριστερά

93

on the right

δεξιά

94

once

μια φορά

95

only

μόνο

96

opposite

απέναντι

97

other/different/any more/any longer

άλλο

98

otherwise

αλλιώς

99

outside

έξω

100

perfectly

τέλεια

101

perhaps/maybe

ίσως

102

possibly/probably/more/rather/to some extent

μάλλον

103

quietly

σιγανά

104

quickly

γρήγορα

105

quite (a lot)/enough/sufficiently

αρκετά

106

quite a lot

κάμποσο/καμπόσο

107

rarely/seldom

σπάνια

108

roughly/improvised/make-shift

πρόχειρα

109

really/truly

αλήθεια

110

regularly

τακτικά

111

sadly

λυπημένα

112

separately

χωριστά

113

slowly/quietly/gently

σιγά

114

similarly

ομοίως

115

smartly

κομψά

116

so/so much/ this/that much

τόσο

117

softly

απαλά

118

so/thus

έτσι

119

sometimes (1)

κάποτε

120

sometimes (2)

καμιά φορά

121

sometimes/occasionally/now and then

πότε πότε

122

somewhat/somehow

κάπως

123

somewhere

κάπου

124

still/yet

ακόμα/ακόμη

125

suddenly

ξαφνικά

126

suddenly/abruptly

απότομα

127

surely

ασφαλώς

128

such as/like

όπως

129

sweetly

γλυκά

130

the day after tomorrow

μεθαύριο

131

the day before yesterday

προχθές

132

the year before last

πρόπερσι

133

then/at that time

τότε

134

thoughtlessly

ασυλλόγιστα

135

there

εκεί

136

this evening/tonight

απόψε

137

this year

φέτος

138

today

σήμερα

139

together

μαζί

140

tomorrow

αύριο

141

twice

δυο φορές

142

unfortunately

δυστυχώς

143

up/above/upstairs

πάνω

144

vaguely

αόριστα

145

usually

συνήθως

146

very (before πολύ)

πάρα

147

very little/hardly

ελάχιστα

148

very/much/a lot/too (much)

πολύ

149

well

καλά

150

when

πότε

151

whenever

όποτε

152

wherever/anywhere

οπουδήποτε

153

whenever/at any time

οποτεδήποτε

154

where?

πού;

155

whereupon/at which point

οπότε

156

wherever

όπου

157

yesterday

χθες

158

whosoever/whatsoever

οποιοσδήποτε

159

absent-mindedly

αφηρημένα

160

following

εξής

161

straight away

κατευθείαν

162

excessively

υπερβολικά

163

on time

εγκαίρως

164

proportionately

αναλόγως

165

impatiently

ανυπόμονα

166

deliberately/on purpose

επίτηδες

167

adversely/contrarily

ενάντια

168

on foot

πεζή

169

upside down/inside out

ανάποδα

170

permanently

μόνιμα

171

coincidentally

συμπτωματικά

172

further on

παρέκει