Amores 1.1- 1 Flashcards Preview

Latin 9 > Amores 1.1- 1 > Flashcards

Flashcards in Amores 1.1- 1 Deck (12):
1

māteria

ae, f. - wood

2

pār

paris - equal

3

ēdō

ēdere, ēdidī, ēditus - to give fourth

4

praeripiō

praeripere, praeripuī, praereptus - to seize

5

flāvus

a, um - yellow

6

ventilō

ventilāre, ventilāvī, ventilātus - to fan

7

rēgnō

rēgnāre, rēgnāvī, rēgnātus - to rule

8

iugōsus

a, um - hilly

9

rideō

rīdēre, rīsī, rīsūrus - to laugh

10

iūs

iūris, n. - law

11

vātēs

vātis, m. - prophet

12

probō

probāre, probāvī, probātus - to approve