Anatomical Roots Flashcards Preview

Intro to Vet Terminology > Anatomical Roots > Flashcards

Flashcards in Anatomical Roots Deck (82)
Loading flashcards...
1
Q

aden/o-

A

gland

2
Q

arteri/o-

A

artery

3
Q

arthr/o-

A

joint

4
Q

blephar/o-

A

eyelid

5
Q

cardi/o-

A

heart

6
Q

cephal/o-

A

head

7
Q

cerebr/o-

A

brain

8
Q

chir/o-

A

hand

9
Q

chol/o-

A

bile

10
Q

chondr/o-

A

cartilage

11
Q

col/o-

A

lower intestine

12
Q

colp/o-

A

vagina

13
Q

cor/o-

A

pupil (eye)

14
Q

cortic/o-

A

cortex (eye)

15
Q

cost/o-

A

rib

16
Q

cyt/o-

A

cell

17
Q

cyst/o-

A

bladder, cyst

18
Q

dacry/o-

A

tears

19
Q

dent/i-

A

tooth

20
Q

dermat/o-

A

skin

21
Q

dextr/o-

A

right side

22
Q

encephal/o-

A

brain

23
Q

enter/o-

A

intestine

24
Q

fibr/o-

A

fibrous

25
Q

gastr/o-

A

stomach

26
Q

gloss/o-

A

tongue

27
Q

gynec/o-

A

woman

28
Q

hem/a/o-

A

blood

29
Q

hepat/o-

A

liver

30
Q

hist/o

A

tissue

31
Q

hydr/o-

A

water

32
Q

hyster/o-

A

uterus, womb

33
Q

ili/o-

A

flank, upper hip

34
Q

irid/o-

A

iris (eye)

35
Q

labi/o-

A

lip

36
Q

lapar/o-

A

flank, abdominal wall

37
Q

laryng/o-

A

larynx, windpipe

38
Q

lip/o-

A

fat

39
Q

mast/o-

A

breast

40
Q

metr/o-

A

uterus

41
Q

muscul/o-

A

muscle

42
Q

my/o-

A

muscle

43
Q

nephr/o-

A

kidney

44
Q

neur/o-

A

nerve

45
Q

odont/o-

A

tooth

46
Q

opthalm/o-

A

eye

47
Q

opt/o-

A

eye

48
Q

orchid/o-

A

testes

49
Q

ot/o-

A

ear

50
Q

oss/i-

A

bone

51
Q

oste/o-

A

bone

52
Q

ov/i-

A

egg

53
Q

pharyng/o-

A

pharynx

54
Q

phleb/o-

A

vein

55
Q

pleur/o-

A

rib, side of body

56
Q

pneum/o-

A

lung, air

57
Q

pod/o-

A

foot

58
Q

poli/o-

A

grey matter

59
Q

proct/o-

A

anus, rectum

60
Q

psych/o-

A

mind

61
Q

pulm/o-

A

lung

62
Q

pyel/o-

A

pelvis

63
Q

ren/i-

A

kidney

64
Q

sacr/o-

A

sacrum

65
Q

sangui/o-

A

blood

66
Q

sarc/o-

A

flesh

67
Q

ser/o-

A

serum, blood

68
Q

sial/o-

A

salivary glands

69
Q

somat/o-

A

body

70
Q

spondyl/o-

A

vertebra

71
Q

stomat/o-

A

mouth

72
Q

thorac/o-

A

chest

73
Q

thromb/o-

A

blood clot, coagulation

74
Q

trache/o-

A

trachea, windpipe

75
Q

trich/o-

A

hair

76
Q

urethr/o-

A

urethra

77
Q

urin/o-

A

urine

78
Q

ur/o-

A

urine

79
Q

uter/o-

A

uterus, womb

80
Q

vas/o-

A

vessel

81
Q

ven/o-

A

vein

82
Q

ventr/o-

A

abdomen