Ang bakasyon Flashcards Preview

Tagalog > Ang bakasyon > Flashcards

Flashcards in Ang bakasyon Deck (23):
0

Ang bakasyon

The vacation

1

Kumusta?

How are you?

2

Mabuti

Good

3

Ikaw?

You?

4

Rin

Too/also/either

5

Masaya

Happy, fun

6

Pumunta

Went

7

Maganda

Beautiful

8

Ba

Creates a question

9

Ang ganda

Very beautiful

10

Ganda

Beauty

11

Saya

Happiness, fun

12

Ma-

Having (a certain quality) or having a lot of (something)

13

Talaga

Really

14

Lang

Only

15

Nasa

Where someone/something is

16

Bahay

Home

17

Oo

Yes

18

Pamilya

Family

19

Salamat

Thank you

20

Pasensya

Patience

21

Na

Now

22

Ingat

Take care