Pronouns Flashcards Preview

Tagalog > Pronouns > Flashcards

Flashcards in Pronouns Deck (21):
0

Ako

I (ang)

1

Ikaw, ka

You (singular) (ang)

2

Siya

He/she (ang)

3

Kami

We (excluding you) (ang)

4

Tayo

We (including you) (ang)

5

Kayo

You (plural) (ang)

6

Sila

They (ang)

7

Ko

My, (by) me (ng)

8

Mo

Your, (by) you (singular) (ng)

9

Niya

His/her, (by) him/her (ng)

10

Namin

Our, (by) us (excluding you) (ng)

11

Natin

Our, (by) us (including you) (ng)

12

Ninyo/niyo

Your, (by) you (plural) (ng)

13

Nila

Their, (by) them (ng)

14

(Sa) akin

Mine, sa me

15

(Sa) iyo

Yours, sa you

16

(Sa) kanya

His/hers, sa him/her

17

(Sa) amin

Ours, sa us (exluding you)

18

(Sa) atin

Ours, sa us (including you)

19

(Sa) inyo

Yours, sa you (plural)

20

(Sa) kanila

Theirs, sa them