Auscultatie Flashcards Preview

Skillslab I > Auscultatie > Flashcards

Flashcards in Auscultatie Deck (4):
1

Ictus cordis : wat + waar ?

= voelbare hartslag tegen borstwand
Links voelbaar tss 4e en 6e intercostaalruimte

2

Wat hoor je tdns de 1e harttoon ? (LUB)

AV kleppen sluiten (= mitralis -en tricuspedalisklep)
want: atria contraheren
(druk in V neemt toe waardoor de semilunaire kleppen openen en een deel vh bloed vd V nr aorta & pulmonaire arteries gaat)
[aan het begin vd systole]

3

Wat hoor je tdns de 2e harttoon? (DUB)

Aorta & pulmonaliskleppen sluiten (semilunaire kleppen) want druk in V w terug kleiner dan in aorta & pulmonaire arteries
[nr het einde vd systole toe]

4

Punctum maximum =

plaats op thoraxwand waar bijgeruis het duidelijkst waar te nemen is