Vloeistoftherapie Flashcards Preview

Skillslab I > Vloeistoftherapie > Flashcards

Flashcards in Vloeistoftherapie Deck (6):
1

Welke vloeistof ga je toedienen om shock te corrigeren in spoedgevallen?

Kristalloïden; voorbeeld:
- 0,9% NaCl
- Ringerlactaat

2

Welke hoeveelheid infuussvloeistof ga je toedienen bij een volwassen hond die met spoed behandeld moet w voor shock?

90 ml per kg per u
-> starten met 10 - 20 ml per kg in boli en dan elke 10-15 min evalueren

3

Welke hoeveelheid infuussvloeistof ga je toedienen bij een volwassen kat die met spoed behandeld moet w voor shock?

40 - 60 ml per kg per u
-> starten met 5 - 10 ml per kg in boli en dan elke 10-15 min evalueren

4

Wat zal gecorrigeerd w door een infuus toe te dienen met kristaloïden bij shock (spoed)? (6)

- hartfrequentie moet dalen
- polsfrequentie moet stijgen in geval van bradycardie
- ademhalingsfrequentie moet normaliseren
- mucosae moet vochtiger w (minder plakkerig)
- CVT moet verkorten
- temperatuur moet stijgen

5

Wat ga je extra toe dienen als kristalloïden infuus bij shock niet voldoende verbetering geeft en in welke hoeveelheid (speciesverschillen)?

- colloïden toevoegen! -> starten in boli met 5 ml/kg/u bij CA & 2,5 ml/kg/u bij FE
(max 20 ml/kg/u bij CA en max 10 ml/kg/u bij FE)

6

Ringerlactaat bestaat uit

- NaCl
- K
- Ca
- buffer