avsnitt 10 Flashcards Preview

Tala Svenska 1 > avsnitt 10 > Flashcards

Flashcards in avsnitt 10 Deck (216):
1

Bolivien

Bolivia

2

Kurs

kurs, kursen, kurser, kurserna

3

pauken, lernen

läsa in, (läser, läste, läst)

4

sich ausbilden

utbilda sig (utbildar, utbildade, utbildat)

5

Krankenschwester, Krankenpfleger

undersköterska, undersköterskan, undersköterskor, undersköterskorna

6

Job

jobb, jobbet, jobb, jobben

7

verantwortlich

ansvarig

8

Urlaubsplanung

semesterplanering, semesterplaneringen, semesterplaneringar, semesterplaneringarna

9

Darf ich fragen...

Får jag fråga...

10

August

augusti

11

denken

tänka, tänker, tänkte, tänkt

12

wohl

nog

13

in Vaterschaftsurlaub

pappaledig

14

frei

ledig

15

der fünfzehnte

den femtonde

16

Oktober

oktober

17

wollte

ville

18

feiern

fira, firar, firade, firat

19

Mittsommer

midsommar, midsommaren, midsommrar, midsommrarna

20

rund, um herum

runt

21

passen

passa, passar, passade, passat

22

September

september

23

Kalender

almanacka, almanackan, almanackor, almanackorna

24

der dritte

den tredje

25

der neunte

den nionde

26

hoffen

hoppas, hoppas, hoppades, hoppats

27

Allerheiligen

allhelgonahelgen

28

Feiertag

helg, helgen, helger, helgerna

29

klar

klart

30

Herbst

höst, hösten, höstar, höstarna

31

freie Tage

ledighet, ledigeten, ledigheter, ledigheterna

32

gehen, abhauen

sticka, sticker, stack, stuckit

33

Schönes Wochenende

Trevilg helg!

34

der die das gleiche

detsamma

35

Danke gleichfalls

Tack detsamma

36

Wir sehen uns

Vi ses

37

Frühling

vår, våren, vårar, vårarna

38

Sommer

sommar, sommarn, somrar, somrarna

39

März

mars

40

April

april

41

Mai

maj

42

Juni

juni

43

Juli

juli

44

November

november

45

Dezember

december

46

Januar

januari

47

Februar

februari

48

Gründonnerstag

skärtorsdag, skärtorsdagen, skärtorsdagar, skärtorsdagarna

49

Karfreitag

långfredag, långfredagen, långfredagar, långfredagarna

50

Ostersamstag

påskafton, påskaftonen, påskaftnar, påskaftnarna

51

Ostermontag

annandag påsk

52

Tag der Walpurgisnacht

valborgsmässoafton, valborgsmässoaftonen, valborgsmässoaftnar, valborgsmässoaftnarna

53

Tag, an dem geflaggt wird

flaggdag, flaggdagen, flaggdagar, flaggdagarna

54

einweihen

inviga, inviger, invigde, invigt

55

Dom

domkyrka, domkyrkan, domkyrkor, domkyrkorna

56

heilige

heiliga

57

Recht

rätt, rätten

58

gründen

grunda, grundar, grundade, grundat

59

Klsoter

klster, klostret, kloster, kostren

60

König

kung, kungen, kungar, kungarna

61

einführen

införa, inför, införde, infört

62

Religionsfreiheit

religionsfrihet, religionsfriheten, religionsfriheter, religionsfriheterna

63

Ausländer

utlänning, utlänningen, utlänningar, utlänninggarna

64

Verkehr

trafik, trafiken

65

Rechtsverkehr

högertrafik, högertrafiken

66

sozialdemokratisch

socialdemokratisk

67

Parteivorsitzender

partiledare, partiledaren, partiledare

68

Staatsminister

statsminister, statsministern, statsministrar, statsministrarna

69

Lied, Song

låt, låten, låtar, låtarna

70

gewinnen

vinna, vinner, vann, vunnit

71

Schlagerfestival

melodifestival, melodifestivalen, melodifestivaler, melodifestivalerna

72

Volksbefragung

folkomröstning, folkomröstningen, folkomröstningar, folkomröstningarna

73

Kernkraftfrage

kärnkraftsfråga, kärnkraftsfrågan, kärnkraftsfrågor, kärnkraftsfrågor

74

Regierung

regering, regeringen, regeringar, regeringarna

75

antreten

tillträda, tillträder, tillträdde, tillträtt

76

leben

leva, lever, levde, levt

77

Lied

visa, visan, visor, visorna

78

Möge er bis zum hundersten Lebensjahr leben

Må han leva uti hundrare år

79

Geburtstag

födelsedag, födelsedagen, födelsedagar, födelsedagarna

80

Geschenk

present, presenten, presenter, presenterna

81

Geburtstag haben, ... Jahre alt werden

fylla år (fyller, fyllde, fyllt)

82

geboren

född

83

Brief

brev, brevet, brev, breven

84

Liebe/Lieber

Kära...

85

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

Grattis på födelsedagen!

86

volljährig

myndig

87

schon

redan

88

niemals

aldrig

89

vergessen

glömma, glömmer, glömde, glömt

90

umher

omkring

91

ersten

första

92

stolz

stolt

93

überweisen

girera, girerar, girerarde, girerart

94

Fahrprüfung ablegen

köra upp, (kör, körde, kört)

95

Tag des Mittsommerfestes

midsommarafton

96

Abend

afton, aftonen, aftnar, aftnarna

97

Freilichtmuseum

hembygdspark, hembygdsparken, hembygdsparker, hembygdsparkerna

98

Volk

folk, folket, folk, folken

99

Volkstracht

folksdräkt, folksdräkten, folksdräkter, folksdräkterna

100

Volksmusik

folksmusik, folksmusiken

101

wie immer

som vanligt

102

Menge

massa, massan, massor, massorna

103

Aktivität

aktivitet, aktiviteten, aktiviteter, aktiviteterna

104

aufstellen

resa, reser, reste, rest

105

Stange

stång, stången, stänger, stängerna

106

Verwandtschaftstreffen

släktträff, släktträffen, släktträffar, släktträffarna

107

Vernwandtschaft

släkt, släkten, släkter, släkterna

108

letzten Montag

i ondags

109

Vater

far, fadern, fäder, fäderna

110

Typ

typ

111

Minibus

minibuss, minibussen, minibussar, minibussarna

112

natürlich

naturligtvis

113

verkaufen

sälja, säljer, sålde, sålt

114

organisieren, ordnen

fixa, fixar, fixade, fixat

115

Wetter

väder, vädret

116

sehnen

längta, längtar, längtade, längtat

117

alle zusammen

allihop

118

Umarmung

kram, kramen, kramar, kramarna

119

letzten Montag

i måndags

120

letzten Dienstag

i tisdags

121

gestern

igår

122

vorige Woche

förra veckan

123

waschen

tvätta, tvättar, tvättade, tvättat

124

aufräumen, sauber machen

städa, städar, städade, städat

125

Konzert

konsert, konserten, konsterter, konserterna

126

Umzug

flytt, flytten, flyttar, flyttarna

127

Reise

resa, resan, resor, resorna

128

reisen

resa, reser, reste, rest

129

Gruppe

grupp, gruppen, grupper, grupperna

130

besonderes

speciellt

131

Neujahr

nyårsdag, nyårsdagen, nyårsdagar, nyårsdagarna

132

schlafen

sova, sover, sov, sovit

133

Heiligedreikönige

trettondagsafton, trettondagsaftonen, trettondagsaftnar, trettondagsaftnarna

134

Freund

vän, vännen, vänner, vännerna

135

Tag nach dem Heiligedreikönigstag

trettondag, trettondagen, trettondagar, trettondagarna

136

der letzte

den sista

137

Teilnehmer

deltagare, deltagaren, deltagare, deltagaren

138

überholen

gå om (går, gick, gått)

139

Osterei

påskägg, påskägget, påskägg, påskäggen

140

Osterbüffet

påskbord, påskbordet, påskbord, påskborden

141

lustig

rolig

142

Alltag

vardag, vardagen, vardagar, vardagarna

143

Maifeuer

majbål, majbålet, majbål, majbålen

144

demonstrierern

demonstrera, demonstrerar, demonstrerade, demonstrerat

145

Christi Himmelfahrt

Kristi himmelfärdsdag (en, ar)

146

Pfingstsamstag

pingstafton, pingstaftonen, pingstaftnar, pingstaftnarna

147

Konfirmation

konfirmation, konfirmationen, konfirmationer, konfirmationerna

148

ihr, sie

henne

149

Nationalfeiertag

nationaldag, nationaldagen, nationaldagar, nationaldagarna

150

hissen

hissa, hissar, hissade, hissat

151

Flagge

flagga, flaggan, flaggor, flaggorna

152

schmücken

klä, klär, klädde, klätt

153

Tag nach dem Mittsommerfest

midsommardag (en or)

154

Mitternachtssonne

mittnattssol, mittnattsollen

155

Friedhof

kyrkogård, kyrkogården, kyrkogårdar, kyrkogårdarna

156

anzünden

tända, tänder, tände, tänt

157

Licht

ljus, ljuset, ljus, ljusen

158

kennen

känna, känner, kände, känt

159

Physik

fysik, fysiken

160

gratulieren

gratulera, gratulerar, gratulerade, gratulerat

161

ihm, ihn

honom

162

Heiligabend

julafton, julaftonen, julaftnar, julaftnarna

163

sich verkleichen

klä ut (klär, klädde, klätt)

164

Weihnachtsmann

tomte, tomten, tomtar, tomtarna

165

verteilen

dela ut (delar, delade, delat)

166

Weihnachtsgeschenk

julkapp, julkappen, julkappar, julkapparna

167

um.. herum

kring

168

Tannenbaum

gran, granen, granar, granarna

169

zu viel

för mycket

170

Silvester

nyårsafton, nyårsaftonen, nyårsaftnar, nyårsaftnarna

171

anstossen

skåla, skålar, skålade, skålat

172

Sekt

champagne, champagnen, champagner, champagnera

173

Gewinner

vinnare, vinnaren

174

aussetzen

stå över (står, stod, stått)

175

Wurf

kast, kastet, kast, kasten

176

werfen

slå, slår, slog, slagit

177

extra

extra

178

vorgehen

gå fram (går, gick, gått)

179

zurückgehen

gå tillbaka (går, gick, gått)

180

Frohe Weihnachten

God jul

181

Frohes Neues Jahr

Gott nytt år

182

Frohe Ostern

Glad påsk!

183

Frohe Pfingsten

Glad pingst

184

Schönes Mittsommerfest

Glad midsommar

185

erste

första

186

zweite

andra

187

dritte

tredje

188

vierte

fjärde

189

fünfte

femte

190

sechste

sjätte

191

siebte

sjunde

192

achte

åttonde

193

neunte

nionde

194

zehnte

tionde

195

elfte

elfte

196

zwölfte

tolfte

197

dreizehnte

trettonde

198

vierzehnte

fjortonde

199

fünfzehnte

femtonde

200

sechzehnte

sextonde

201

siebzehnte

sjuttonde

202

achtzehnte

artonde

203

neunzehnte

nittonde

204

zwanzigste

tjugonde

205

einundzwanzigste

tjugoförsta

206

zweiundzwanzigste

tjugoandra

207

dreiundzwanzigste

tjugotredje

208

vierzigste

fyrtionde

209

fünfzigste

femtionde

210

sechzigste

sextionde

211

siebzigste

sjuttionde

212

achtzigste

åttionde

213

neunzigste

nittionde

214

hundertste

hundrade

215

134.

hundradtrettiofjärde

216

tausendste

tusende