avsnitt 3 Flashcards Preview

Tala Svenska 1 > avsnitt 3 > Flashcards

Flashcards in avsnitt 3 Deck (143):
1

Dorf

by, byn, byar, byarna

2

Dreizimmerwohnung

trerumslägenhet, trerumslägenheten

3

Dänemark

Danmark

4

Einfamilienhaus

villa, villan, villor, villorna

5

Französisch

franska, franksan, franskor, franskorna

6

Geschäftsfreund

affärsvän, affärsvännen, affärsvänner, affärsvännerna

7

Jahr

år, året, år, åren

8

Land

land, landet, land, landen

9

Marktplatz

torg, torget, torg, torgen

10

Musik

musik, musiken

11

Schwedisch

svenska, svenskan, svenskor, svenskorna

12

Spanisch

spanksa, spanksan

13

Sprachkenntnisse

språkkunskaper

14

Tagesstätte (formal)

daghem, daghemmet, daghem, daghemmen

15

Tasse

kopp, koppen, koppar, kopparna

16

Telefonnummer

telefonnummer, telefonnumret

17

Treffen, Sitzung

möte, mötet, Möte, möten

18

Und selbst?

Och själv då?

19

Was hat -- für eine Vorwahl

Vad har -- för riktnummer

20

Weile

stund, stunden, stunder, stunderna

21

Wie geht es dir?

Hur mår du?

22

angeln

fiska, fiskar, fiskade, fiskat

23

auf dem Lande

på landet

24

bei, in

25

da, dann

26

erzählen

berätta, berättar, berättade, berättat

27

fein, gut

fint

28

fliegen

flyga, flyger, flög, flugit

29

frau

fru, frun, fruar, fruarna

30

gehen

gå, går, gick, gått

31

geht so

så där

32

jeden

varje

33

kaufen

köpa, köper, köpte, köpt

34

kommen

komma, kommer, kom, komit

35

lange

länge

36

machen

göra, gör, gjorde, gjort

37

ok

ok

38

sich fühlen

må, mår, måtte

39

tanken

tanka, tankar, tankade, tankat

40

wer..?

Vem..?

41

wissen

veta, vet, visste, vetat

42

zuerst

först (föscht)

43

zur Schule gehen

gå i skolan

44

Telefongespräch

telefonsamtal, telefonsamtalet, telefonsamtal, telefonsamtalen

45

telefon

telefon, telefonen, telefoner

46

arbeiten

jobbar, jobba, jobbade, jobbat

47

Computerfirma

IT-föredag, IT-föredaget, IT-föredag, IT-föredagen

48

besuchen

besöker, besöka, besökte, besökt

49

Messe

mässa, mässan, mässor

50

gerade

precis

51

Zeitung

tidning, tidningen, tidiningar, tidningarna

52

dann, danach

sedan

53

herausholen

ta fram

54

nehmen

tar, ta, tog, tagit

55

anrufen

ringer, ringa, ringde, ringt

56

sein

vara, är, var, varit

57

antworten

svarar, svara, svarade, svarat

58

zu Hause

hemma

59

Augenblick

ögonblick, ögonblicket, ögonblick, ögonblicken

60

jemand

någon

61

Das ist lange her

Det var längesedan

62

Wie geht's

Hur är det?

63

Mir geht es gut

Jag mår bra

64

selbst

själv

65

Danke, sehr gut

Tack, bara bra

66

nur

bara

67

Lust

lust, lusten

68

zu

att

69

Kaffee

kaffe, kaffet

70

gerne

gärna

71

Adresse

adress, adressen, adresser, adresserna

72

wohnen

bor, bo, bodde, bott

73

von

av

74

gross

stor

75

bald, gleich

om en stund

76

Bis nacher!

Hej så länge!

77

so

78

Tschüss!

Hej Hej

79

Wie steht's?

Hur står det till?

80

stehen

står, stå, stå, stod

81

Wie ist die Lage?

Hur är läget?

82

recht gut

ganska bra

83

ja, doch

jo

84

nicht besonders

inget vidare

85

Vorwahl

riktnummer, riktnumret, riktnummer

86

E-Mail-Adresse

mejladress, mejladressen

87

sprechen

talar, tala, talade, talat

88

essen

äter, äta, åt, ätit

89

Pizza

pizza, pizzan, pizzor, pizzorna

90

wandern

vandrar, vandra, vandrade, vandrat

91

trinken

dricker, dricka, drack, druckit

92

spielen

spelar, spela, spelade, spelat

93

Golf

golf, golfen, golfer, golferna

94

schreiben

skriver, skriva, skrev, skrivit

95

Land

land, landet

96

Dänisch

danska, danskan, danskor, danskorna

97

England

England

98

Englisch

engelska, engelskan, engelskor, engelskorna

99

Finnland

Finland

100

Finnisch

finska, finskan, finskor, finskorna

101

Frankreich

Frankrike

102

Holland

Holland

103

Holländisch

holländska, holländskan, holländskor, holländskorna

104

Italien

Italien

105

Italienisch

italienska, italienskan, italienskor

106

Norwegen

norge

107

Norwegisch

norska, norskan, norskor, norskorna

108

Spanien

Spanien

109

Spanisch

spanska, spanskan

110

Deutsch

tyska, tyskan, tyskor, tyskorna

111

heissen

heta, heter, hette, hetat

112

alt

gammal, gammal, gammla

113

arbeiten

arbeta, arbetar, arbetade, arbetat

114

Institut

institut, institutet, institut, instituten

115

verheiratet

gift

116

Kunst

konst, konsten, konster, konsterna

117

Theater

teater, teatern, teatrar, teatrarna

118

Sohn

son, sonen, söner, sönerna

119

Tochter

dotter, dottern, dötter, dötterna

120

Schule

skola, skolan, skolor, skolorna

121

Tagesstätte

dagis, dagiset, dagis, dagisen

122

Tag

dag, dagen

123

Katze

katt, katten, katter, katterna

124

Wohnung

lägenhet, lägenheten, lägenheter, lägenheterna

125

Zentrum

centrum, centrumet, centrum, centrumen

126

Sommerhaus

sommarstuga, sommarstugan, sommarstugor, sommarstugorna

127

Häuschen, Ferienhaus

stuga, stugan, stugor, stugorna

128

fahren

åka, åker, åkte, åkt

129

(das) Wohnen

boende, boendet, boende, boenden

130

Haus

hus, huset, hus, husen

131

Reihenhaus

radhus, radhuset, radhus, radhusen

132

Grossstadt

storstad, storstaden

133

Stadt

stad, staden/stan, städer, städerna

134

Interview

intervju, intervjun, intervjuer, intervjuerna

135

Alter

ålder, åldern, åldrar, åldrarna

136

Familienstand

civilstånd, civilståndet, civilstånd, civilstånden

137

als Lebenspartner zusammen wohnen

sambo, sambon, sambor, samborna

138

verlobt

förlovad

139

gschieden

skild

140

Witwe

änka, änkan, änkor, änkorna

141

Witwer

änkling, änklingen, änklingar, änklingarna

142

unverheiratet

ogift

143

alleinstehend

ensamstående