Avstralija in Oceanija Flashcards Preview

Geografija > Avstralija in Oceanija > Flashcards

Flashcards in Avstralija in Oceanija Deck (52)
Loading flashcards...
1

Kako delimo Avstralijo in Ocenaijo?

Avstralija, Nova Zelandija, Oceanija: Mikronezija, Melanezija, Polinezija.

2

Kako so kje razdeljene padavine v Avstraliji?

V del:gorovje ustavlja vlažne JV vetrove, zato je namočenost višja, prav tako na S in J delu zaradi vetrov z oceana.Sr in Z del sta najbolj sušna predela.

3

Kakšno je podnebje v Avstraliji?

S del(tropski toplotni pas):območje monsunskega podnebja,JZ in J(zmerno topli pas):sredozemsko podnebje,JV(zmerno topli pas):vlažno zmerno toplo podnebje,Sr del(subtropski pas):puščavsko podnebje.

4

Kje leži Avstralija?

Je najbolj oddaljena celina od Evrope,po velikosti je najmanjša celina, leži na J polobli, med Tihim in Indijskim oceanom.

5

Kakšen je relief v Avstraliji?

Stara,nerazčlenjena celina s koralnim grebenom na SV,na Z puščavske ravnine/osamela gorovja,Srednjeavstralsko nižavje(Eyrovo jezero),nižavja ob rekah Murray in Darling,na vzhodu je Veliko razvodno gorovje(Avstralske Kordiljere),najvišji vrh je Mount Kosciusko.

6

Zakaj je Avstralija uspela ohraniti različne vrste rastlin in živali?

Zaradi oddaljenosti in izoliranosti.

7

Katere živali so tam?In kdo je pripeljal domače živali v Avstralijo.

Vrečarja:Koala,Kenguru,Ptiča:Kivi in Emu,Domače živali: konji,ovce,zajci,govedo so prinesli Evropejci.

8

Katere rastline so tam?Kdo je prinesel in kaj izmed rastlin v Avstraliji?

Evkalipt(visoka drevesa z eteričnimi olji),pšenica in vinska trta so prinesli Evropejci.Rastlinstvo v puščavskem/polpuščavskem podnebju:bodljikavo grmovje ali puščavsko rastlinstvo.Rastlinstvo v namočenih predelih:evkaliptovi gozdovi.

9

Kdo so Avstralski domorodci in kakšni so v Avstraliji?

Aborigini(temna polt,široke nosnice, gosti, črni,valoviti lasje...).

10

Kdaj so se Evropejci poselili v Avstralijo?

V 18.stol. s pristankom kapitana Jamesa Cooka na JV delu celine.

11

Kakšen način življenja so začeli živeti in kaj se je zgodilo z aborigini v Avstraliji?

Evropski način življenja,aborigine so izgnali v puščavsko notranjost in S Avstralije.

12

Kdaj se je zmanjšalo število aboriginov in kaj zdaj dela Avstralija?

V 20.stol., vrača jim ozemlje.

13

Koliko je danes staroselcev in kakšne težave imajo s sodobnim življenjem v Avstraliji?

2,7%.Imajo težave s sodobnim življenjem, saj so jim Evropejci v preteklosti želeli vsiliti svoj način življenja.S tem so zmedli njihovo kulturo.Prvotno kulturo so Aborigini ohranili izven mest z Evropejci, odmaknjeni v notranjosti ali na S celine.

14

Kdo so bili priseljenci do 2.svetovne vojne v Avstraliji?

Evropejci in Irci.

15

Kdo so bili priseljenci po 2.svetovni vojni v Avstraliji?

V in J Evropejci,Slovenci.

16

Kaj se zgodi leta 1973 v Avstraliji?

Leta 1973 se ukini politika bele Avstralije,začnejo se priseljevati Azijci.

17

S kom je Avstralija tesno sodelovala?

Z Azijskimi državami.

18

Kakšna je gostota poselitve v Avstraliji?

Neenakomerna, redko poseljena celina.V notranjosti Avstralije je slabo poseljena.JV in obalni del Avstralije je gosteje poseljen.90% prebivalcev živi v mestih.

19

Kakšna je Avstralija(gospodarsko)?

Zelo dobro gospodarsko razvita država.

20

Kakšno je gospodarstvo v Avstraliji?

Tržno kmetijstvo(velike kmetije, ogromna polja).

21

Kje in kakšna je živinoreja v Avstraliji?

Jv del:govedoreja,sušna notranjost:ovčereja(ovca merino).

22

Kje in kakšno je poljedelstvo v Avstraliji?

JV del največ obdelovalnih površin(pšenica,zelenjava,agrumi...),vinogradništvo.S del:tropske kulturne rastline(sladkorni trs)

23

Katera rudna bogastva izkopljejo v Avstraliji?

Rjavi in črni premog,železo,boksit,uranove rude,niklj,svinc,mangove rude,diamanti.Nafta in zemeljski plin.

24

Kdaj so našli zlato v Avstraliji?

V 19.stol.

25

Kaj naredi Avstralija z nepredelanimi rudami?

Izvaža jih predvsem v Azijo.

26

Katero pestro industrijo in storitvene dejavnosti ima Avstralija?

Turizem,trgovina,promet.

27

Kakšne posebnosti imajo v prometu v Avstraliji?

Mnogo ljudi ima izpit za letalo, saj so manjša letala eno od glavnih prevoznih sredstev(razdalje).Znjimi obdelujejo kmetijske površine,zdravnik z letalom pride do bolnika...

28

Po čem poteka velik del transporta v Avstraliji?

Po cestah(cestni vlak) in želežnicah.

29

Kako imajo otroci šolo v Avstraliji?

Zaradi oddaljenosti imajo šolo na daljavo ali pa jih doma poučujejo starši.

30

Kje leži Nova Zelandija?

JV od Avstralije(2000 km oddaljena).Stik Indoavstralske in Tihooceanske tektonske plošče.2 glavna otoka(S in J otok)dolžine 1600 km.Več manjših otokov.Otoka ločuje Cookov preliv.

31

Kakšno je površje otokov Nove Zelandije?

Gorato.

32

Kakšen je relief na S otoku?

Vulkansko gorovje(delujoči vulkan Ruapehu),vulkanska jezera,gejzirji.

33

Kaj so gejzirji?

Voda se v kotanjah segreva,spreminja v paro, ki pride na zemeljsko površje(do 60m visoko).Bogata je z minerali.

34

Kakšen je relief na J otoku?

Novozelandske Alpe(mladonagubano gorovje),obsežni ledeniki,ledeniška jezera,fjordi.

35

Kakšno je podnebje na S otoku?

Subtropski zmerno topli pas,oceansko podnebje(mile zime,mila poletja,veliko padavin skozi vso leto).

36

Kakšno je podnebje na J otoku?

Subpolarni pas,nižje temperature(oddaljenost od ekvatorja-geografska širina).

37

Zakaj je rastje in živalstvo bujno in kolikšno na Novi Zelandiji?

Zaradi namočenosti drevesa 30%,travniki 50%.

38

Zakaj so se v Novi Zelandiji ohranile nekatere živalske vrste(ptič,kivi)?

Zaradi njene oddaljenosti, izoliranosti.

39

Zakaj je Nova Zelandija neenakomerno poseljena?

Zaradi reliefa in podnebja.S otok je gosteje poseljen.

40

Katero prebivalstvo je na Novi Zelandiji?

Maori:staro prebivalstvo, ki je na otoka prišlo v 10.stoletju s kanuji.Zanje so značilne poslikave,tetovaže,obrambna navada izgubljenih oči in kazanja jezika.

41

Kdaj so jih britanski priseljenci pregnali v gorata območja?

V 18.stoletju.

42

Koliko je danes Maorov?

Danes jih je okoli 10% in so še vedno v podrejenem položaju.

43

Kako je gospodarsko razvita Nova Zelandija?

Visoko razvita država.

44

Kakšno je kmetijstvo v Novi Zelandiji?

Govedoreja(mlečna,mesna zaradi namočenih pašnikov),ovčereja(volna).

45

Kakšno je gospodarstvo v Novi Zelandiji?

Lesna industrija(gozdovi).Hiter razvoj storitvenih dejavnosti(promet,trgovina,turizem...)Pomembna sta letalski in morski promet zaradi povezanosti države z ostalim svetom.

46

Kje ležijo otoške države?

SV od Avstralije in Nove Zelandije.

47

Kje leži Mikronezija?

Majhen, J od Japonske, do ekvatorja.

48

Kje leži Melanezija?

Črn,J od ekvatorja(Papa-Nova Gvineja)

49

Kje leži Polinezija?

Mnogo,V od Mikronezije in Melanezije(Havaji).

50

Kako delimo po nastanku otoke Oceanije?

Vulkanske otoke:večji in višji(vulkani tudi do 4000m.n.v.-Havaji),bujno tropsko rastje,bolj primerni za poselitev.Koralne otoke:nastanejo iz apnenčastih ogrodij mrtvih koral(posebna oblika-ATOLI),manj primerni za poselitev,primorska oporišča.

51

Kakšno je podnebje otokov Oceanije?

Tropsko podnebje z viskokimi temperaturami in padavinami skozi vse leto.Bujno rastlinstvo.

52

Kakšno je prebivalstvo otokov Oceanije?

Bolj primerni otoki za poselitev so prenaseljeni, ostali redko naseljeni.Domače prebivalstvo(plemena)se meša s priseljenci(Japonska,Kitajska,Filipini,Indija,ZDA).