Bakteriologi Flashcards Preview

Mikrobiologi > Bakteriologi > Flashcards

Flashcards in Bakteriologi Deck (36)
Loading flashcards...
1

hvad betyder morfologi?

ydre form

2

hvilke miljøer lever bakterier i?

koldt, varmt, sure samt højt tryk

3

hvilke grundforme findes bakterien i?

kokker, stave, skruer

4

hvad er specielt ved stavbakterier?

de er i stand til at danne sporer som er en overlevelses og hvileform

5

hvor ses stafylococcus aureus ?

hud, lejres i klaser

6

hvor ses streptococcus ssp?

bylder, halsbetændelser og ørene på hunde.
lejses i kæder

7

hvad er sporer resistente overfor?

varme og udtørring

8

hvordan er en gram-positiv bakterie opbygget

3 lag
plasmamembran, mureinlag og et slimlag

9

hvordan er en gram-negativ bakterie opbygget?

4 lag
plasmamembran, mureinlag, ydre membran og slimlag

10

hvad mangler på den gram-positive bakteire?

den ydre membran

11

hvad betyder det for den gram-negative at den har et ekstra lag?

der er færre antibiotika typer der kan nedbryde dem. de har en naturlig indbygget modstandskraft mod antibiotika

12

hvad kan bakterier?

give infektion og forgiftning
eks. kværke, hudbetændelse,

13

hvad er bakterie toksiner?

bakterinens affaldsprodukter
antibiotika virker ikke på bakteriens toksin, kun på selve bakterien

14

hvad kan toksiner gøre?

udskille gift og give kramper til nervesystemet
evt lamme nervesystemet (stivkrampe)

15

hvilke vækstperioder har en bakterie?

nølefase, eksponentiel fase, stationær fase og dødsfase

16

hvad sker der i nølefasen?

en tilpasningstid hvor cellerne forbereder deling i det nye substrat

17

hvad sker der i den eksponentielle(logaritmiske) fase?

cellerne deler sig med konstante intervaller

18

hvad sker der i den stationære fase?

der er ligevægt mellem antal celler der dannes og dem der dør

19

hvad sker der i dødsfasen?

sporedannede celler overlever i ubegrænset tid i form af frie sporer

20

hvilket slags lys er skadeligt på mikroorganismer?

uv-lys, derfor bor de i varmeskab hvor der er mørkt

21

hvor dyrkes bakterier?

i varmeskab (ringorm i vindueskarmen)

22

hvad dyrkes aerobt på klinikken?

+ilt
bakterier i varmeskab

23

hvad dyrkes anaerobt?

-ilt
vokser uden ilt til stede

24

hvad kan dyrkes mikroaerofilt?

mælkeprøver
(kagedåser med ilt til start)

25

hvad betyder fakultativ anerob?

kan både bruge og ikke bruge ilt til at vokse

26

hvilken pH vil bakterier helst have?

6-8

27

hvad sker der under mikrobiel fordøjelse?

når bakterien nedbryder:
protein - dannelse af NH3 (pH stiger)
kulhydrat - dannelse af syre (pH falder)

28

hvad betyder frigofile/psykrofile

kuldeelskende, overlever frysepunkt

29

hvad betyder prykrotrof?

kuldetolderen 5-10 grader

30

hvad betyder mesofile?

kan bedst lide den temperatur vi har, 20-45 grader
salmonella