basgruppsfallet Flashcards Preview

(K1) dag 7 - kolhydrater > basgruppsfallet > Flashcards

Flashcards in basgruppsfallet Deck (13)
Loading flashcards...
1
Q

Hur får muskeln sitt ATP?

vad ger mest ATP?

A

genom att förbränna fettsyror och glukos.

Fett (90% TAG) ger mer ATP

2
Q

Hur lagras glukos i kroppen?

A

Glukos lagras i glykogenförrådet. Men detta är begränsat och därför kommer överskott på glukos att lagras som Fett. Det kommer ske genom att ökat ATP inhiberar isocitrad dehydrogenas–> leder till en uppsamling av citrat–> citrat går ut ur mitokondrien –> fettsyrasyntes sker.

3
Q

Vad sker när glykogenförrådet tar slut vid hårt arbete?

A

Vid hårt muskelarbete åtgår mycket ATP, som fås vid förbränning av bl.a glukos. Vid lite tillgång på glukos (när vi ej äter) kommer den tas fram från glykogenförrådet. När glykogenförrådet tar slut blir musklerna beroende av fettsyraoxidation (beta oxidation) för att generera ATP.

Vid mycket hårt arbete, speciellt kombinerat med begränsad genomblödning av muskeln på grund av muskelkontraktioner, kan inte tillförseln och förbränningen av fettsyror ensamt motsvara behovet av ATP. Dessutom blir muskeln helt beroende av syretillförsel för sin ATP produktion och även syretillförseln är begränsande i en hårt arbetande och kontraherande muskel.

Brist på glukos begränsar också citronsyracykelns kapacitet i musklerna. Pyruvat kinas inhiberas (kolla om rätt?) och det bildas lite acetyl-CoA så oxaloacetat går igenom gluconeogenes (då den ej kan binda med acetyl-Coa. Acetyl-CoA som tillverkas genom ß-oxidation kan nu inte binda med oxaloacetat och kommer därför ansamlas och börja bilda ketonkroppar som kan brytas ner i muskler och användas för energi.

Men när allt failerar och kroppen är vid hög ansträngning så kan det ske att vi kollapsar.

(kolla om allt är rätt?)

4
Q

Vad är det som främst fungerar i förbränning av glukos

A

Glykolysen och citronsyracykeln fungerar bl.a. i förbränningen av glukos.
(även ETC)

5
Q

När fungerar dessa främst Glykolysen och citronsyracykeln

A

vid förbränning av glukos

men även vid överskott på aminosyror (proteinnedbrytning)

6
Q

Vad sker vid brist på glukos?

A

Vid brist på glukos kan cellen bilda nytt glukos genom glukoneogenes (sker framför allt i hepatocyterna), som delvis sammanfaller med glykolysen och citronsyracykeln.

7
Q

Vad är de tre irrevrsibla steg i glykolysen?

A

Glukos–> glukos 6-P
(mha. hexokinas/glucokinas i levern) - här förbrukas även ATP

Fruktos 6-P –> Fruktos-1,6-bifosfat (fruktos 6-fosfat är produkt vid glukos 6P nedbrytning)
(mha. fosfofruktokinas!!!) ATP förbrukas

Fosfoenolpyruvat –> Pyruvat
(mha. Pyruvat kinas) här bildas 2 ATP

8
Q

Vad är ett viktigt substrat för glukoneogenes?

A

Ett viktigt substrat för glukoneogenesen är aminosyror som kommer från nedbrytningen av proteiner (framför allt i muskulaturen).

9
Q

Förklara kontrollen mellan glykolys/citronsyracykel och glukoneogenes och varför den är viktig?

A

Som alla metabola processer är glykolys/citronsyracykel och glukoneogenes strikt kontrollerade. Denna kontroll blir speciellt utmanande när det gäller dessa två motverkande men samtidigt sammanblandade processer. Skulle båda processerna ske samtidigt fås en krets av omvandlingar som bara förbrukar energi.

(svara meeeeer)

10
Q

Vad orsakar brist på vitamin B1 t.ex

A

Brist på vitamin B1 (tiamin). påverkar ämnesomsättningen.

Vitaminer och mineraler fungerar som kofaktorer eller prostetiska grupper åt enzymer. Man kan se det som att den begränsade repertoaren av kemisk reaktivitet som de 20 aminosyrorna erbjuder, utökas genom att enzymer använder sig av en kofaktor eller prostetisk grupp för att katalysera reaktioner. Vitamin B1, i form av tiaminpyrofosfat, är essentiell kofaktor för att glykolys och citronsyracykeln skall kunna förlöpa.

11
Q

Vad är kroppens största energireserv?

Vad mer är det bra till än att lagras?

A

Fettsyror i form av triacylglycerol är normalt kroppens största energireserv, men även viktiga för att förse kroppen med energi mellan måltider och vid speciella behov som kraftigt arbete.

12
Q

Hur utnyttjas TAG som energi?

Vad gör karnitin vid katabolismen av fettsyror?
- Hur får vi karnitin i kroppen?

A

TAG–> Fettsyror och glycerol

För att utnyttjas som energi kommer fettsyror att oxideras med syre till CO2 och H2O i den så kallade β-oxidationen, citronsyracykeln och elektrontransportkedjan med oxidativ fosforylering.

Karnitin behövs för transport av fettsyror in i mitokondrien och är alltså nödvändigt för förbränningen av fettsyror.

Våra celler – speciellt i levern, kan syntetisera det karnitin vi behöver från aminosyrorna lysin och metionin

13
Q

Vad har brunt fett som gör det så speciellt?

Samt vad är dess uppgift?

A

Ett protein som naturligt uttrycks i brunt fett kan kortsluta elektrontransport-oxidativ fosforylering genom att göra mitokondriemembranet genomsläppligt för protoner varvid energiinnehållet i protongradienten frigörs som värme i stället för att bilda ATP.

Brun fettvävnad, har till uppgift att frigöra värme för att upprätthålla kroppstemperaturen. Därmed kan även fettförbränningen ökas.