Basic A Flashcards Preview

Latvian > Basic A > Flashcards

Flashcards in Basic A Deck (103):
0

Ābols

Apple

1

Absolvents

Graduate

2

Acs

Eye

3

Adijums

Knitting

4

Adrese

Address

5

Aizkari

Curtains

6

Aizsardziba

Protection

7

Alga

Salary, wage

8

Alus

Beer

9

Amats

1. Profession; 2. Position

10

Analize

Test

11

Apavi

Footwear

12

Apgriezt

Cut

13

Apgūt

Acquire

14

Apmaksāt

Pay

15

Apraksts

Description

16

Apskatit

Look at, inspect

17

Apspriede

Meeting

18

Apsveicu dzimsanas dienā!

Congratulations on your birthday!

19

Aptieka

Chemist's

20

Apvienot

Combine

21

Ar ko jus nodarbojaties?

What do you do?

22

Arhitekts

Architect

23

Arlabunakti

Good night

24

Ārpolitika

Foreign policy

25

Ārstēties

Undergo a cure

26

Ārstēsana

Medical treatment

27

Ārsts

Doctor

28

Asarot

Water

29

Asinosana

Bleeding

30

Asinot

Bleed

31

Atjaunot

Restore

32

Atlaide

Price reduction

33

Atnākt

Come

34

Atpakal

Back

35

Atpūsties

Have a rest, relax

36

Atpūta

Rest

37

Atrasties

Be

38

Ātrs

Fast

39

Atsaucigs

Responsive

40

Atslēdznieks

Locksmith

41

Atslēga

Key

42

Attālums

Distance

43

Attistiba

Development

44

Atvainojiet

Excuse me

45

Atvalinājums

(Annual) holiday, vacation

46

Audzinātājs

Teacher, tutor

47

Auglis, (dsk.) augli

Fruit

48

Augsts

High

49

Augstskola

Higher educational establishment

50

Auss

Ear

51

Autobuss

Bus

52

Apple

Ābols

53

Graduate

Absolvents

54

Eye

Acs

55

Knitting

Adijums

56

Address

Adrese

57

Curtains

Aizkari

58

Protection

Aizsardziba

59

Salary, wage

Alga

60

Beer

Alus

61

1. Profession; 2. Position

Amats

62

Test

Analize

63

Footwear

Apavi

64

Cut

Apgriezt

65

Acquire

Apgūt

66

Pay

Apmaksāt

67

Description

Apraksts

68

Look at, inspect

Apskatit

69

Meeting

Apspriede

70

Chemist's

Aptieka

71

Combine

Apvienot

72

What do you do?

Ar ko jus nodarbojaties?

73

Architect

Arhitekts

74

Good night

Arlabunakti

75

Foreign policy

Ārpolitika

76

Medical treatment

Ārstēsana

77

Under a cure

Ārstēties

78

Doctor

Ārsts

79

Water

Asarot

80

Bleeding

Asinosana

81

Bleed

Asinot

82

Restore

Atjaunot

83

Price reduction

Atlaide

84

Come

Atnākt

85

Back

Atpakal

86

Have a rest, relax

Atpūsties

87

Rest

Atpūta

88

Be

Atrasties

89

Fast

Ātrs

90

Responsive

Atsaucigs

91

Locksmith

Atslēdznieks

92

Key

Atslēga

93

Distance

Attālums

94

Development

Attistiba

95

Excuse me!

Atvainojiet!

96

(Annual) holiday, vacation

Atvalinājums

97

Teacher, tutor

Audzinātājs

98

Fruit

Auglis, dsk. augli

99

High

Augsts

100

Higher educational establishment

Augstskola

101

Ear

Auss

102

Bus

Autobuss