Begrippen AK SE H2 Flashcards Preview

AK > Begrippen AK SE H2 > Flashcards

Flashcards in Begrippen AK SE H2 Deck (21)
Loading flashcards...
1
Q

Aardbeving

A

Trilling van aardkorst als gevolg van interne verschuivingen

2
Q

Aardverschuiving

A

Beweging van stukken grond onder invloed van zwaartekracht

3
Q

Afspoeling

A

Bodemerosie van de bovenste laag van een bodem

4
Q

Biologische landbouw

A

Vorm van landbouw waarbij zo veel mogelijk met natuurlijke middelen word gewerkt.

5
Q

Caldera

A

Grote krater die door een vulkanische explosie is ontstaan

6
Q

Divergente plaatgrens

A

Grens tussen tektonische platen, waarbij de platen uit elkaar bewegen

7
Q

Druppelirrigatie

A

Systeem waarbij minimale hoeveelheden irrigatiewater met slangen of buizen naar de gewassen worden gebracht.

8
Q

Effusieve eruptie

A

Rustige vulkaanuitbarsting

9
Q

Explosieve eruptie

A

Heftige vulkaanuitbarsting

10
Q

Geulerosie

A

Bodemerosie die zo ver gevorderd is dat er geulen worden gevormd

11
Q

intensiteit van neerslag

A

Snelheid waarmee de regendruppels vallen

12
Q

Irrigatielandbouw

A

Landbouw waarbij water word opgebracht om natuurlijke vochttekorten te verminderen

13
Q

Mediterrane landbouw

A

Landbouw die is aangepast aan de zomerse droogte van het middellandse zeeklimaat

14
Q

Mediterrane vegetatie

A

Vegetatie die is aangepast aan de zomerse droogte van het middellandse zeeklimaat

15
Q

Middellandse zeelklimaat

A

Klimaat met een milde winter en een hete, droge zomer.

16
Q

Sedimentatie

A

Het neerleggen van sediment door water, wind en ijs

17
Q

Schildvulkaan

A

Platte vulkaan opgebouwd uit lava

18
Q

Stratovulkaan

A

Kegelvormige vulkaan opgebouwd uit laagjes lava en as

19
Q

Variabiliteit in neerslag

A

Mate waarin neerslaghoeveelheden verschillen

20
Q

Verwering

A

Het geleidelijk uiteenvallen van gesteente.

21
Q

Waterbalans

A

Neerslag min verdamping