Begrippen AK SE H1 Flashcards Preview

AK > Begrippen AK SE H1 > Flashcards

Flashcards in Begrippen AK SE H1 Deck (13)
Loading flashcards...
1
Q

Arbeidsmarkt

A

Markt waar de vraag naar en het aanbod van arbeid samenkomen

2
Q

Assemblagebedrijven

A

Bedrijven waar onderdelen in elkaar worden gezet tot een eindproduct

3
Q

Dubbelstad

A

Situatie waarbij twee dicht op elkaar gelegen steden, soms gescheiden door een internationale grens, op een aantal terreinen een eenheid vormen.

4
Q

Ecologische draagkracht

A

De mate van aantasting die het milieu kan hebben voordat het onherstelbaar beschadigd is

5
Q

Etnische spanningen

A

Spanningen tussen twee of meer bevolkingsgroepen met een andere etniciteit

6
Q

Grensregio

A

Grensgebied dat vaak een eigen cultuur en identiteit ontwikkeld.

7
Q

Handelsbalans

A

Overzicht van de waarde van de goederen die in en uitgevoerd worden

8
Q

Identiteit

A

Eigenschappen die typerend zijn voor en persoon, groep of gebied.

9
Q

Liberalisering

A

De ontwikkeling waarbij meer wordt overgelaten aan de vrije markt en minder wordt geregeld door de overheid.

10
Q

Migratie

A

Veranderen van woonplaats. Migratie kan regionaal nationaal of internationaal van aard zijn en legaal of illegaal

11
Q

Verdringen op de arbeidsmarkt

A

De ene groep neemt de banen van de andere groep over.

12
Q

Volg of kettingmigratie

A

Migratie die het gevolg is van eerdere migratie.

13
Q

Voorzieningen

A

Beschikbaarheid van basisvoorzieningen. (onderwijs, drinkwater en gezondheidszorg)