Begrippen H4 Flashcards Preview

>scheikunde 3de klas > Begrippen H4 > Flashcards

Flashcards in Begrippen H4 Deck (23):
1

Zure oplossing

Oplossing van zuur in water

2

Tafelazijn

Voorbeeld van zure oplossing

3

Zoutzuur

Oplossing van waterstofchloride, HCl (g) in water

4

Basische oplossing

Oplossing van een base in water

5

Natronloog

Oplossing van natriumhydroxide, NaOH (s), in water

6

Neutrale oplossing

Oplossing met pH van 7, niet zuur en niet basisch

7

pH-indicatoren

Indicatoroplossingen die kleurstoffen bevatten die, afhankelijk van de pH-waarde, van kleur kunnen veranderen

8

Zuur-basereactie

Vindt plaats als een zure en basische oplossing bij elkaar worden gebracht.

9

Titratie

Neutralisatiereactie waarmee je het zuurgehalte van een zure oplossing bepaalt

10

Wet van behoud van energie

Bij energie-omzetting gaat geen energie verloren

11

Exotherme reacties

Reacties waarbij energie vrijkomt, meestal warmte

12

Endotherme reactie

Reactie waarbij voortdurend energie moet worden toegevoegd om deze laten verlopen

13

Reactiewarmte

Hoeveelheid energie die vrijkomt of nodig is bij een chemische reactie

14

Activeringsenergie

Energie die nodig is om de reactie op gang te brengen

15

Soortelijke warmte

Hoeveelheid warmte in Joule die nodig is om één kilogram in één Kelvin in temperatuur te laten stijgen

16

Reactiesnelheid

Snelheid waarmee de reactieproducten worden gevormd, of de snelheid waarmee de beginstoffen verdwijnen

17

Botsende-deeltjesmodel

Alle moleculen zijn bij kamertemperatuur constant in beweging, ze botsen

18

Effectieve botsing

Botsing tussen moleculen die tot een chemische reactie lijdt

19

Concentratie

Geeft aan hoeveel mol opgeloste stof er per L aanwezig is

20

Molariteit M

Concentratie stof in mol per liter

21

Verdelingsgraad

Wordt aangegeven hoe fijn een stof verdeeld is

22

Katalysator

Stof die ervoor zorgt dat een bepaalde reactie sneller verloopt

23

Wet van massabehoud / wet van lavoisier

De totale massa van beginstoffen bij chemische reactie is gelijk aan totale massa van reactieproducten