Bible Teachings 2 Flashcards Preview

Swahili Language Course > Bible Teachings 2 > Flashcards

Flashcards in Bible Teachings 2 Deck (167)
0

to die

kufa

1

to tell or inform

kuambia

2

to wake up

kuamka

3

to understand

kufahamu

4

to follow

kufuata

5

to turn around

kugeuza

6

to destroy or spoil

kuharibu

7

to try hard

kujitahidi

8

to learn

kujifunza

9

to forgive

kusamehe

10

to look at, gaze

kutazama

11

to guard or protect

kulinda

12

effort, energy

bidii

13

everlasting, continually

daima

14

blood

damu

15

efficient, able, strong, clever, brave or courageous

hodari

16

to guess

kukisia

17

to compel

kulazimisha

18

to talk with

kuongea na

19

to forgive

kusamehe

20

to put or place

kuweka

21

to agree or accept

kukubali

22

and so, well then

basi

23

hall, palace

jumba

24

quantity or amount

kiasi

25

a blind person

kipofu

26

book

kitabu

27

purpose

kusudi

28

great, main, important

-kuu

29

fat or oil

mafuta

30

end, conclusion

mwisho

31

strength or power

nguvu

32

way, path or road

njia

33

clean or pure

safi

34

farm or field

shamba

35

trustworthiness

uaminifu

36

freedom

uhuru

37

Islam

Uislamu

38

Christianity

Ukristo

39

unity

umoja

40

love

upendo

41

through, up to

hadi

42

for or towards, by means of

kwa

43

that

kwamba

44

truth, true

kweli

45

necessary

lazima

46

forever

milele

47

end, conclusion

mwisho

48

and, with

na

49

new

-pya

50

voice, sound

sauti

51

farm or field

shamba

52

badness or evil

ubaya

53

unity

umoja

54

love

upendo

55

open, plain or clear

wazi

56

affection

shauku

57

angel

malaika

58

annointed one

mtiwa-mafuta

59

apostle

mtume

60

Armageddon

Har-Magedoni

61

attitude

mtazamo

62

Babylon

Babiloni

63

Babylon the Great

Babiloni Mkubwa

64

battle or fight

pigano

65

blessing

baraka

66

Christiandom

Jumuiya ya Wakristo

67

Christ's presence

kuwapo kwa Kristo

68

Creator

Muumba

69

death

kifo (mauti)

70

demons

roho waovu

71

destruction

uharibifu

72

devil

ibilisi

73

disciple

mwanafunzi

74

divine qualities

sifa za kimungu

75

earthquake

tetemeko la nchi

76

Egypt

Misri

77

endurance

uvumilivu

78

everlasting life

uzima wa milele

79

faith

imani

80

flock

kundi

81

follower

mfuasi

82

forgiveness

msamaha

83

generation

kiazi

84

generosity

ukarimu

85

God

Mungu

86

godly devotion

ujitoaji kimungu

87

goodness

wema

88

government

serikali

89

great crowd

umati mkubwa

90

Greece

Ugiriki

91

happiness

furaha

92

hatred

chuki

93

heading

kichwa

94

holy one

mtakatifu

95

holy spirit

roho takitifu

96

hope

tumaini

97

hospitality

ukarbisheni-wageni

98

hour

saa

99

humility

unyenyekevu

100

integrity

utimilifu

101

Jerusalem

Yerusalemu

102

Jesus

Yesu

103

Jehovah

Yehova

104

Jew

Myahudi

105

joy

shangwe

106

justice

haki

107

kindness

fadhili

108

king

mfalme

109

kingdom

ufalme

110

knowledge

ujuzi

111

law

sheria

112

life

uhai

113

little flock

kundi dogo

114

long-suffering

ustahimilivu

115

loyalty

ushikamanifu

116

mankind

binadamu

117

Medo-Persia

Umedi na Uajemi

118

mercy

rehema

119

messiah

mesiya

120

mildness

upole

121

modesty

kiasi

122

neutrality

kutokuwamo

123

new system

mfumo mpya

124

other sheep

kondoo wengine

125

paradise

paradiso

126

patience

subira

127

peace

amani

128

perfection

ukamilifu

129

presence

kuwapo

130

president

msimamizi

131

principle

kanuni

132

prophet

nabii

133

purpose

kusudi

134

ransom

fidia

135

ransomer

mfidiaji

136

remnant

mabaki

137

repentance

toba

138

resurrection

ufufuo

139

righteousness

uadilifu

140

Rome

Roma

141

ruin

uharibifu

142

salvation

wokovu

143

savior

mwokozi

144

self-control

kujizuia

145

shepherd

mchingaji

146

sin

dhambi

147

sovereignty

enzi kuu

148

spiritual food

chakula cha kiroho

149

throne

kiti cha ufalme

150

to place

kuangusha

151

to preach

kuhubiri

152

to sanctify

kutakasa

153

to vindicate

kutetea

154

a translation

tafsiri

155

universe

ulimwengu wote mzima

156

war

vita

157

wicked person

mwovu

158

wickedness

uovu

159

wisdom

hekima

160

worshipper

mwabudu

161

zeal

bidii

162

Satan

Shetani

163

fortification

boma

164

blessed

heri

165

winds or evil spirits

pepo

166

to put

kutia