Biology Review Flashcards Preview

BMAT > Biology Review > Flashcards

Flashcards in Biology Review Deck (125)
Loading flashcards...
1

a duodenum

dwunastnica

2

an ileum

jelito kręte

3

a colon

okrężnica

4

a rectum

odbytnica

5

a pharynx

gardło
= throat

6

an oesophagus

przewód pokarmowy
= food pipe

7

salivary amylase

amylaza ślinowa

8

to emulsify

zemulgować
= make into or become an emulsion

9

to solubulize

zwiększać rozpuszczalność

10

pancreatic amylase

amylaza trzustkowa

11

lubricated

nawilżony

12

mucus

śluz

13

indigestible

niestrawny

14

a nasal cavity

jama nosowa

15

a larynx

krtań
= voice box

16

a trachea

tchawica
= windpipe

17

bronchi

oskrzela
- sing. bronchus

18

bronchioles

oskrzeliki

19

alveoli

pęcherzyki płucne

20

pulmonary ventilation

oddychanie

21

a diaphragm

przepona

22

intercostal

międzyżebrowy

23

inspiration/ expiration

wdychanie/ wydychanie

24

to contract

kurczyć się

25

thoracic

piersiowy

26

to deflate

spuszczać powietrze

27

a lining

wyściółka wewnętrzna

28

haemoglobin

hemoglobina

29

ATP

adenosine triphosphate

30

a by-product

produkt uboczny