Chemistry Review Flashcards Preview

BMAT > Chemistry Review > Flashcards

Flashcards in Chemistry Review Deck (131)
Loading flashcards...
1

a mixture

mieszanina

2

What's the difference between compound and molecule ?

A compound is a molecule that contains at least two different elements. All compounds are molecules but not all molecules are compounds.

Molecular hydrogen (H2), molecular oxygen (O2) and molecular nitrogen (N2) are not compounds because each is composed of a single element.

3

to combust

spalać

4

a subshell

podpowłoka

5

a full electron shell

zapełniona powłoka elektronowa

6

an outer shell

zewnętrzna powłoka

7

a group

a vertical column

8

a period

opposite: a row

9

a principal quantum number

główna liczba kwantowa

10

valency

wartościowość

11

alkaline

zasadowy

12

inert

bezczynny, niereagujący

13

an octet

oktet

14

a reducing agent

utleniacz

15

an oxidizing agent

reduktor

16

a halide

halogenek

17

crystalline

krystaliczny

18

discrete

odrębny

19

a lattice structure

sieć krystaliczna

20

a solid

ciało stałe

21

molten

stopiony

22

dissolved

rozpuszczony

23

an iodide

jodek

24

a fluoride

fluorek

25

covalent

kowalencyjny

26

diatomic

dwuatomowy

27

triatomic

trójatomowy

28

molecular covalency

the number of shared electron pairs

29

thermal

cieplny

30

alloyed

stopiony