Blogging and ideal job Flashcards Preview

Dutch active vocab > Blogging and ideal job > Flashcards

Flashcards in Blogging and ideal job Deck (34):
1

het inzicht

insight/perception

2

ik krijg betaald om...iets te doen

I get paid to do something

3

schrijven over

write about

4

scrollen

to scroll

5

zelfs

even

6

klinken als of

to sound as if

7

de kwestie

issue/problem/matter

8

worstelen

to struggle

9

de administratie doen

to do the administration/management

10

ideeën pitchen bij uitgevers

pitch ideas to publishers

11

het draait om

it's about

12

vooral

above all, especially, primarily

13

de uitstap/ het uitstapje

the trip/ excursion

14

de opdracht

assignment

15

aangesloten zijn op social media

connected to social media

16

tussendoor

in between, once in a while

17

het lukt me om iets te doen

I manage to do sth

18

als je bedenkt dat

when you consider that/take into account that

19

iets voorkomt niet in mijn woordenboek

sth doesn't appear in my vocabulary

20

besteden aan

spend on

21

opslokken

to gulp down

22

bijhouden

to keep up with

23

de aandacht

attention, notice, regard

24

betreffend

concerning/relating

25

de verbindende schakel

connecting links

26

koesteren

nurse, cherish, care for

27

uit het zicht

out of sight

28

iets/iemand met rust te laten

leave them in peace, leave it alone

29

verleiden

seduce

30

de telefoon uitzetten

turn off the phone

31

buiten mijn bereik

out of my reach

32

de tocht

trip, journey

33

overlopen

to overflow

34

de stem

voice, vote