Zelfhulp Flashcards Preview

Dutch active vocab > Zelfhulp > Flashcards

Flashcards in Zelfhulp Deck (38):
1

to succeed, achieve, perform

presteren

2

despite, in spite of

ondanks

3

be a hit, be in

in trek zijn

4

be fed up

balen

5

gain weight

aankomen

6

eating disorder

de eetstoornis

7

challenge

de uitdaging

8

moment, time, period

het tijdstip

9

for good, for keeps

voorgoed

10

to make a U-turn, to change course

het roer omgooien

11

regardless

ongeacht

12

couple

het stelletje

13

do research on

onderzoek doen naar

14

research shows that

uit onderzoek blijkt dat

15

question/interogate

ondervragen

16

to support someone a lot

grote steun voor iemand zijn

17

however

echter

18

actually

daadwerkelijk

19

look after/ take care

zorgen voor

20

besides

daarnaast

21

obtain/ achieve

behalen

22

figure out

erachter komen

23

stick with something

iets volhouden

24

it takes time

het vergt tijd

25

the habit

de gewoonte

26

obviously

uiteraard

27

react to

reageren op

28

to face difficulties

last krijgen van

29

to be lost

de draad kwijt zijn

30

task/ job

het klusje

31

reward

belonen

32

to tick off

afvinken

33

to waste/ruin / mess up

verpesten

34

to be informed

op de hoogte zijn

35

seduction/ temptation

de verleiding

36

devour

verorberen

37

through the week

doordeweeks

38

discover

achterhalen