Böjningar Flashcards Preview

Spanish > Böjningar > Flashcards

Flashcards in Böjningar Deck (28)
Loading flashcards...
1

-amos

vi

1

vestir

att klä på sig

1

tomar

att ta

2

duchar

att duscha

3

Ir

Att åka/gå "Voy" Voy Vas Va Vamos Vaís Van

3

Estar

Estoy Estás Está Estamos Estáis Están

5

-aís

ni

6

tocar

att spela (instrument)

7

Tener

Att ha

9

Hacer/Hecho

Att göra He Has Ha Hamos Habéis Han

11

Ser

Att vara Soy Eses Es Somos Soís Son

12

levantar

gå upp ur sängen

13

jugar

att spela (fotboll)

14

despertar

att vakna

15

vi

-amos

16

att klä på sig

vestir

17

att ta

tomar

18

att duscha

duchar

19

Att åka/gå "Voy" Voy Vas Va Vamos Vaís Van

Ir

20

Estoy Estás Está Estamos Estáis Están

Estar

21

ni

-aís

22

att spela (instrument)

tocar

23

Att ha

Tener

24

Att göra He Has Ha Hamos Habéis Han

Hacer/Hecho

25

Att vara Soy Eses Es Somos Soís Son

Ser

26

gå upp ur sängen

levantar

27

att spela (fotboll)

jugar

28

att vakna

despertar