Hola Andres Flashcards Preview

Spanish > Hola Andres > Flashcards

Flashcards in Hola Andres Deck (68):
1

Estoy bien

Jag mår bra

2

Por eso

Därför

3

curso

kurs

4

un poco

lite

5

aula

aula

6

ahora

just nu

7

tener

att ha

8

tenemos

vi har

9

hay

det finns

10

termino

jag slutar

11

si

om

12

tiempo

väder

13

hace

gör, förklarar vädret

14

hace es un poco de frío

vädret är lite kallt

15

he hecho amigos

jag har skaffat (gjort) kompisar

16

y cosas así

och så vidare

17

excursiones

utflykt

18

hemos hecho

Vi gjorde

19

Hemos estar

Vi har varit (position)

20

Ver

Att se

21

visto

ver i perfekt

22

ha sido

du har varit (ser)

23

un poco de todo

en liten stund

24

comprar

att köpa

25

chica del campamento

flickvän

26

empiezar

börjar

27

terminar

slutar

28

hablar i gerundium

hablando, fungerar endast med estar i början!

29

-ar verb i gerundium

ando, fungerar endast med estar i början!

30

-er och -ir verb i gerundium

-iendo, fungerar endast med estar i början!

31

Jag mår bra

Estoy bien

32

Därför

Por eso

33

kurs

curso

34

lite

un poco

35

aula

aula

36

just nu

ahora

37

att ha

tener

38

vi har

tenemos

39

det finns

hay

40

jag slutar

temino

41

om

si

42

väder

tiempo

43

gör, förklarar vädret

hace

44

vädret är lite kallt

hace es un poco de frío

45

jag har skaffat (gjort) kompisar

he hecho amigos

46

och så vidare

y cosas así

47

utflykt

excursiones

48

Vi gjorde

hemos hecho

49

Vi har varit (position)

Hemos estado

50

Att se

Ver

51

ver i perfekt

visto

52

ska gå

voy a ir

53

en liten stund

un poco de todo

54

att köpa

comprar

55

flickvän

chica del campamento

56

börjar

empiezar

57

slutar

terminar

58

hablando, fungerar endast med estar i början!

hablar i gerundium

59

ando, fungerar endast med estar i början!

-ar verb i gerundium

60

-iendo, fungerar endast med estar i början!

-er och -ir verb i gerundium

61

siempre

alltid

62

algunas

några

63

Estoy estudiando

Jag hade studerat

64

65

en liten stund

un poco de todo

66

speciellt

especialmente

67

por la mañana

på morgonen

68