Books Flashcards Preview

Randomly > Books > Flashcards

Flashcards in Books Deck (25):
1

Boil (n.) (v.)

*Kızışma

*Kaynatmak

*Haşlamak

2

Remedy (n.) (v.)

*İlaç

*Tedavi

*Derman

*Tedavi etmek

3

Emigrate (v.)

*Göç etmek

4

Row (n.) (v.)

*Sıra

*Dizi

*Sıralı evli sokak

*Kürek çekmek

*Kıyameti koparmak

*Kavgaya karışmak

5

Continent (adj.) (n.)

*Kendine hakim

*Ölçülü

*Kıta

6

Cabinet (n.)

*Televizyon ünitesi

7

Terraced (adj.)

*Teraslı

8

Trash (n.)

*Çöp

9

Recognizion (n.)

*Tanıma

10

Promotion (n.)

*Terfi

*Tanıtımı

11

Productivity (n.)

*Verimlilik

*Üretkenlik

12

Fetch (v.) (n.)

*Gidip getirmek

*Hile

*Mesafe

13

Convince (v.)

*Kandırmak

*İnandırmak

*İkna etmek

14

Harvest (n.) (v.)

*Hasat

*Biçmek

15

Plausible (adj.)

*Makul

16

Satisfy (v.)

*Memnun etmek

17

Moat (v.) (n.)

*Kale hendeği ile kuşatmak

*Hendek

18

Examination (n.)

*İnceleme

*Sınav

*Muayene

19

Manuscript (n.)

*El yazısı

20

Assume (v.)

*Farz etmek

*Üstlenmek

*Zannetmek

21

Integral (adj.) (n.)

*Bir bütünün ayrılmaz parçası olan

*Bütün şey

22

Aware (adj.)

*Farkında

*Haberdar

*Uyanık

23

Plaster (v.) (n.)

*Sıvamak

*Sıva

*Alçı

*Yapıştırmak

24

Fall into ruin (v.)

*Harabeye dönmek

25

Self conscious (adj.)

*Ne yaptığını bilen

*Mahcup

*Kendini bilen