Randomly Flashcards Preview

Randomly > Randomly > Flashcards

Flashcards in Randomly Deck (117):
1

Expatriate (v.) (n.) (adj.)

*sürgün etmek

*vatandaşlıktan çıkarmak

*mülteci

2

Fortune (n.)

*Servet

*Talih

3

Satisfaction (n.)

*memnuniyet

*tatmin

4

Garlic (n.)

*Sarımsak

5

Colleagues (n.)

*Meslektaşlar

6

Bother (v.) (n.)

*Dert vermek

*Sinir bozmak

7

Currency (n.)

* Para

*Sürüm

*Geçerlilik

8

Adjust (v.)

*Ayarlamak

*Adapte olmak

*Düzeltmek

9

Reward (v.) (n.)

*Ödüllendirmek

*Mükafat

10

Conquer (v.)

*Fethetmek

*Zapt etmek

11

Foremost

*En önemli

12

Encourage (v.)

*Cesaretlendirmek

13

Slang (n.) (v.)

*Argo

*Meslek argosu

*küfretmek

14

Recruit (v.)

* Üye yapmak

*Yardımcı olmak

15

Suspect (v.) (adj.) (n.)

*Şüpheli

*Şüphelenmek

*Zannetmek

*Şüpheli kişi

16

Execute (v.)

*İnfaz etmek

*Sergilemek

17

Interpret (v.)

*Yorumlamak

*Tercümanlık yapmak

*Canlandırmak

18

Perish (v.)

*Donmak

*Mahvolmak

*Can vermek

19

Antiquity (n.)

*Eski yapıtlar

*İlkçağ

20

Bury (v.)

*Gömmek

21

Fabricate (v.)

*Uydurmak

*Atmak

22

Embassy (n.)

*Elçilik

*Sefaret

*Büyükelçilik

23

Confess (v.)

*İtiraf etmek

*Günah çıkartmak

*Kabul etmek

24

Moral (adj.) (n.)

*Manevi

*Ahlaki

*Değer

25

Excruiate (v.)

*Eziyet etmek

*Acı vermek

26

Deceiving (n.) (adj.)

*Aldatma

*Aldatan

27

Mold (v.) (n.)

*Kalıba dökmek

*Küflendirmek

*Biçimlendirmek

*Kalıp-yapı

*Yaradılış

28

Tilted (adj.)

*Eğilmiş

*Yana yatırılmış

29

Popularize (v.)

*Yaygınlaştırmak

*Ünlü etmek

30

Consulate (n.)

*Konsolosluk

31

Scrape by (v.)

*Zar zor geçinmek

32

Reserved (adj.)

*Reserve

*Ağzı kapalı

*Saklanılmış

*Çekingen

33

Seperate (v.) (adj.) (n.)

*Ayırmak

34

Properly

*Hakkıyla

*Düzgün/Uygun bir şekilde

35

Regulation (n.)

*Düzenlemek

*Yönetmelik

*Kural

36

Regards (n.)

*Saygılarımla

37

Order (n.) (v.)

*Düzen-emir

*Emretmek

*Tavsiye etmek (doktor )

*Sipariş vermek

38

Arrogant (adj.)

*Kibirli

*Küstah

39

Demonstrate (v.)

*Gösteri yapmak

*İspat etmek

40

Glad (adj.)

*Memnun

41

Convenient (adj.)

*Müsait

*Elverişli

42

Estimate (v.) (n.)

*Tahmin etmek

43

Relocate (v.)

*Yerini değiştirmek

*Taşınmak

*Tayini çıkmak

44

Immigrant (adj.) (n.)

*Göçmen

*Muhacir

45

Smuggling (n.)

*Kaçakçılık

46

Agriculture (n.)

*Tarım

*Ziraat

*Çiftçi

47

Itch (v.) (n.)

*Kaşınmak

*Şiddetle arzu etmek

*Kaşıntı

*Şiddetli arzu

48

Corruption (n.)

*Yolsuzluk

*Yozlaşma

*Rüşvet

49

Get Off

*-den inmek

50

Gigantic (adj.)

*Devasa

*Cüsseli

51

Barely (adv.)

*Ancak

*Zar zor

*Hemen hemen

52

Sightseeing (n.)

*Gezi

*Gezip görme

53

Diapers (n.) (v.)

*Bebek bezi

*Altını bağlamak

54

Discount (n.) (v.)

*İndirim

*İndirim yapmak

55

Audience (n.)

*Dinleyiciler

*İzleyiciler

*Resmi görüşme

*Huzur

56

Residence Permit (n.)

*Oturma izni

57

Itinerary (adj.) (n.)

*Yolculuk

*Yol, yol kılavuzu

*Seyahat rehberi

58

Square (adj.) (n.) (v.)

*Kare şeklinde

*Satranç tahtası

*Beraberliği sağlamak

59

Plunder (v.) (n.)

*Yağmalamak

*Yağma

60

Tresspass (v.) (n.)

*Sınırları çiğnemek

*Tecavüz etmek

"Mülke izinsiz girme

*Günah

61

Remuneration (n.)

*Bedel

*Ödül

*Ücret

62

Excuse (v.)

*Mazur görmek

*Mazaret

63

Exist (v.)

*Var olmak

64

Expert (n.)

*Uzman

65

Fortunately

*İyi ki

66

-Indeed

*Aslında

67

-In Case

* -ebilir diye

*Ne olur ne olmaz

68

Splash (n.)

*Sıçratma

69

Obviously

*Besbelli

70

Spill (v.)

*Dökmek

*Saçmak (sıvı)

71

Population (n.)

*Nüfus

72

Accurate (adj.)

*Kesin

*Doğru

73

Passion (n.)

*Tutku

*Aşk

*İhtiras

*Arzu Öfke

74

Customs (n.)

*Gelenekler

*Gümrük

75

Altogether (adv.)

*Tamamen

*Baştan

76

Arrange (v.)

*Ayarlamak

*Düzenlemek

77

Apricot (n.)

*Kayısı

78

Vandalizm (n.)

*Barbarlık

*Yıkıcılık

79

Forward (adj.) (n.) (v.) (adv.)

*İleri

*İlerdeki

*İleriye yönelik

80

Degree (n.)

*Derece

*Rütbe

81

Industry (n.)

*Sanayi

*Endüstri

*Çalışkanlık

82

Content (n.) (v.)

*İçerik

*Mutlu etmek

83

Consist Of (v.)

*Oluşmak

*'den oluşmak

*İbaret olmak

84

Succeed (v.)

*Başarılı olmak

*İzlemek

85

Constricted (adj.)

*Sıkılmış

*Sıkışık

*Dar

86

Cabbage (v.) (n.)

*Lahana

*Yürütmek

*Aşırmak

87

Enthusiastic (adj.)

*Coşkulu

*Hevesli

88

Challenging (n.) (adj.)

*Dürtücü

*Kamçılayıcı

89

Grave (n.) (v.)

*Mezar

*Gömmek

*Kazımak

90

Intentive (adj.)

*Dikkatli

*Özenli

91

Fair (adj.) (adv.) (n.) (v.)

*Sevimli

*Nazik

*Adil

92

Greed (n.)

*Hırs

*Açgözlülük

93

Complex (adj.)

*Karışık

94

Commercial (adj.) (n.)

*Ticari

*Reklam

*Radyo Reklamı

95

Compete (v.)

*Rekabet etmek

*Yarışmak

96

Coast (n.)

*Sahil

*Kıyı

97

Beware (v.)

*Sakınmak

*Çekinmek

*Çok dikkat çekmek

98

Cab (n.) (v.)

*Taksi

*Taksiyle gitmek

*Kabin

99

Bite (v.) (n.)

*Isırmak

*Rahatsız etmek

100

Concern (v.)

*İlgilendirmek

101

Actual (adj.)

*Gerçek

102

Conclude (v.)

*Sonuçlandırmak

*Bağlamak

*Hükmetmek

103

Condition (v.) (n.)

*Şartlandırmak

*Hal

*Durum

104

Satisfied (adj.)

*Memnun

105

Consider (v.)

*Durumu değerlendirmek

*Dikkate almak

106

Decline (v.) (n.)

*İnişe geçmek

*Zayıflamak

107

Injured (adj.)

*Yaralı

*Kırgın

108

Hire (v.) (n.)

*Kiralamak

109

Guilty (adj.)

*Suçlu

110

At least (adj.)

*En az

*En azından

111

Sort (v.) (n.)

*Sıralamak

*Sınıflandırmak

*Tür

*Cins

112

Sort (v.) (n.)

*Sıralamak

*Sınıflandırmak

*Tür

*Cins

113

Empower (v.)

*İzin vermek

*Güçlendirmek

*Yetki vermek

114

Occasionally (adv.)

*Bazen

115

Quadruplets (n.)

*Dördüzler

116

Arrangement (n.)

*Düzenleme

*Ayarlama

*Düzen, tertip

*Anlaşma, plan

117

Imitate (v.)

*Taklit etmek