Business cards3 Flashcards Preview

Business English > Business cards3 > Flashcards

Flashcards in Business cards3 Deck (34)
Loading flashcards...
1

sağlamak, garantiye almak,

ensure
-ensure that you read each question
-the client must ensure that accurate records are kept

2

tedarikçi, satıcı

supplier

3

tutarlı, istikrarlı

consistent

4

gerçek, güncel, fiili
-henüz gerçek mektubu göndermedim

actual
-I've not sent the actual letter yet

5

bölge

region

6

staj

internship

7

çıraklık

apprenticeship

8

belirli süreli sözleşme

fixed term contract

9

kalıcı, sürekli, daima

permanent

10

tedarik, temin

procurement

11

sunmak

submit

12

deney

experiment

13

deneysel

experimental

14

ön hazırlık

Preliminary

15

kılavuz, rehper

Guide

16

yönlendirmek, yönetmek, sürmek

steer

17

evre, sahne, aşama

stage

18

gerçekçi

realistic

19

eğri,kavis , viraj, kıvrım

curve

20

kabul

acceptance

21

zorlamak

slog

22

set, zorlu, dayanıklı

tough

23

kaymak,

glide

24

yol, yörünge, patika

path

25

tedarik

procurement

26

İstekli, gönüllü, hazır

Willing

27

tanım, tanımlama

definition

28

genel bakış

overview

29

tekil, tek, esiz

singular

30

rutin, sıradan

routine