Business cards4 Flashcards Preview

Business English > Business cards4 > Flashcards

Flashcards in Business cards4 Deck (7)
Loading flashcards...
1

Üstün, ust, yuksek

Superior

2

Çok

Vastly

3

Dusman

Enemy

4

Bogulmak, ezmek , kaplamak

Overwhelmed

5

Sorumlu, sorumluluk sahibi

Responsible

6

Esdeger,denk

Equivalent

7

Ticari
Ticari web sitesi

Commerical
Commerical website