Cardio Flashcards Preview

Ziekteleer > Cardio > Flashcards

Flashcards in Cardio Deck (150)
Loading flashcards...
1

Diagnose perifeer artieel vaatlijden (PAV):

Lichamelijk onderzoek en doppleronderzoek.

Doppler (enkel-armindex): Geeft de graad van ernst. Bloeddruk in de armen en benen wordt gemeten en met elkaar vergeleken. Verhouding hoogste druk gemeten aan de enkel vs de arm. Als het <90% is dan is de diagnose gesteld = POADD.
>15 mmHg verval = POADD

Met behulp van geluid: de frequentie neemt toe als het op je afkomt (hoog geluid) en neemt af als het van je afgaat (laag geluid)

2

Uitingsvormen van perifeer vaatlijden:

- ACUTE ISCHEMIE
- Chronisch obstructief vaatlijden -> hieronder vallen: CLAUDICATIO INTERMITTENS en KRITIEKE ISCHEMIE.

3

Acute ischemie

-> acute vermindering van de bloeddoorstroming. Kan binnen enkele uren tot dagen bedreiging vormen.

- Pijn in rust
- Afwezige voetpulsaties (+ afwezigheid van dopplersignalen)
- Bleekheid
- Doof gevoel
- Spierzwakte van been/voet (paralyse)

4

Claudicatio intermittens

-> inspanningsafhankelijk

Claudicatio intermittens is een symptoom van atherosclerose.

- Pijn/moe/stijf in de beenspieren bij het lopen
- Bij stilstaan verdwijnen de klachten

5

Kritieke ischemie

-> Pijn aan voet of been in rust.

- Nachtelijke pijn verminderd als ze opstaan of het been uit bed laten hangen
- Verminderde huidcirculatie: koude/dove voeten, nagelafwijkingen, verminderde haargroei, slecht genezende wondjes.

6

Aanvullende diagnostiek PAV:

- Looptest (enkel-armindex na inspanning)
- Duplexonderzoek (combinatie echo en doppler): vaatwand van bloedvaten onderzoeken en de stroomsnelheid. Door geluidsgolven en echo.
- Angiografie (contrastvloeistof)
-CT
- Echo

7

Risicofactoren perifeer vaatlijden:

- Roken
- Diabetes
- Hoge bloeddruk
- Hoge cholesterol

- Positieve familie-anamnese
- man
- leeftijd

8

Prognose PAV

10 jaar korter leven (het is een gegeneraliseerde aandoening)
50% coronair lijden
15% carotis lijden
10% aneurysma aortea

5 jaars mortaliteit: 25%.

Slecht voor prognose:
- Hoe lager de enkel-armindex hoe slechter
- Meerdere plekken
- nierinssuficiëntie

Hoe erger je bloedvat verstopt is hoe slechter (indicatie hoe de rest van je lichaam eruit ziet).

9

Effecten looptraining

- Door lopen gaan bloedvaten omwegen maken (colatteralen)
- Je krijgt een effectief pompend hart, doorbloeding wordt beter. Dus gewoon bewegen helpt ook.

3 keer per dag half uur. Door de pijn heenlopen.

70-80% komt van de klachten af na looptraining

10

Invasieve behandelingen PAV

Wanneer:
- Als looptraining niet voldoende werkt
- Als ischemie weefsels bedreigd

Welke:
-Percutane transluminale angioplastiek (PTA) = dotterbehandeling
- Bypass
- Endarteriectomie (slagader opensnijden en plaque verwijderen)

11

Complicaties na interventie PAV

- Hartinfarct = meestvoorkomend (komt door gemeenschappelijke oorzaken)
- Vat scheurt (bloeding)
- Verstopping van de bypass
- Longembolie of longontsteking

12

Andere uitingsvormen van atherosclerose

- Hartinfarct
- Herseninfarct
- aneurysma aorta abdominalis

13

Fonaine Classificatie PAODD:

I: Atherosclerose zonder klachten
II: Claudicatio intermittens
III: Rustpijn en/of nachtpijn
IV: Niet genezende wond

14

Behandeling PAV:

- conservatief
- informatie (over atherosclerose, collateraalvorming, roken)
- looptraining
- risicofactoren
- secundaire preventie

15

Secundaire preventie:

- acetylsalycilzuur, 1dd 80mg. = kinderasprine.
- Statine
- ACE remming
- Betablokker

Acetylsalycilzuur: Voorkomt stolsel en maakt bloed dunner.
Bijwerking statine: plaques blijven stabieler (ontstekingsremmend)

16

Depressie en PAV:

- Komt veel voor: Vrouwen <65jaar: 33%
- 5 jaars mortaliteit is 50%
- Vaak niet herkend

Depressie beïnvloed onder andere de prognose omdat het de behandeling stagneert.
( slechte therapietrouw, slechte self-management, lifestyle, controle-afspraken)

17

Gezondheidstoestand en kwaliteit van leven PAV:

- Verminderde kwaliteit van leven -> afhankelijkheid, comorbiditeit.
- Verbeterde loopafstand verbetert de kwaliteit van leven.

Stress en depressie hebben een negatief effect op loopafstand, gezondheidstoestand, kwaliteit van leven

De winst die je haalt met opereren is beter bij mensen in een slechte conditie. Meer gezondheidswinst en QOL-winst.

18

Dotterbehandeling PAV

Dotterbehandeling is succesvol, maar na 1 jaar zit 50% weer dicht om twee redenen: de ziekte gaat door en het littekenweefsel is een plek waar zich een nieuwe plaque gaat vormen.
Na 2 jaar komt 70% terug.

Dotterbehandeling werkt als sneeuwschuif: colatteralen gaan dicht.

19

Bypass operatie PAV

Na 5 jaar komt 60-70% terug.

Als je jong en fit bent heb je veel meer aan een bypass operatie dan aan een dotter-operatie.

20

Samenstelling bloed + functies.

Het bloed zorgt voor
- transport (zuurstof, koolstofdioxide, voedinsstoffen)
- signaaloverdracht (hormonen)
- buffering (pH, temperatuurregulatie)
- afweer.

En bestaat uit:
- Cellen (rode, witte, plaatjes)
- Vloeistof (plasma)

21

Aders en slagaders

- Slagaders (arterie) stromen van het hart af naar alle organen toe. Hebben een extra wand dat stevigheid geeft. (elastica externa). Hebben een dikkere media (middenwand) dan aders.

- Aders (venen) stromen naar het hart toe. Hebben kleppen die terugstroom van bloed voorkomen.

Endotheel is de binnenste laag, dit kan op prikkels stofjes afgeven waardoor lokaal het bloedvat kan verwijden of versmallen.

22

Samentrekking bloedvat

Lokaal mechanisme: endotheel

Op afstand: invloed van onwillekeurig zenuwstelsel. Sympaticus activiteit + bloeddruk.

23

Grote en kleine circulatie

Kleine: zuurstofarm bloed komt via de bovenste en onderste holle ader in de rechterboezem. De rechterkamer pompt het via de longslagader naar de longen. Het zuurstofrijke bloed komt via de longader terug naar het hart, in de linkerboezem.

Grote: Vanuit de linkerboezem stroomt het bloed naar de linkerkamer en vervolgens via de aorta naar de rest van je lichaam. Via de aderen komt het bloed weer in de onderste en bovenste holle ader terug in de rechterboezem.

Druk van de kleine circulatie is 22/10, die van de grote 120/80. Ongeveer x60 verschil.
Rechter-hart: RR 35/5
Linker-hart: RR 120/5

24

capillair vaatbed

Uitwisseling van stoffen naar en van de cel.

25

Diastole

De hartkamers (ventrikels) ontspannen en lopen vol met bloed.

De fase waarin de hartspier (myocard) van bloed wordt voorzien.

26

Systole

De wanden van de hartkamers (ventrikels) trekken zich samen en het bloed wordt in de bloedsomloop gebracht.

27

Hartcyclus

Linkerhart:
1. Openen Mitralisklep (AV klep)
2. Sluiten Mitralisklep (AV klep)
3. Openen Aortaklep (SL klep)
4. Sluiten Aortaklep (SL klep)

Rechterhart:
1. Openen tricuspidalisklep (AV-klep)
2. Sluiten tricuspidalisklep (AV-klep)
3. Openen pulmonalisklep (SL klep)
4. Sluiten pulmonalisklep (SL klep)

28

Tricuspidalisklep (atrio-ventriculaire klep)

Tussen rechterboezem en rechterkamer

AV klep is een actieve klep, aangestuurd door spiertjes

29

Pulmonalisklep (halvemaanvormige klep)

Tussen rechterkamer en longslagader

SL klep is een passieve klep

30

Mitralisklep (atrio ventriculaire klep)

Tussen linkerboezem en linkerkamer

AV klep is een actieve klep, aangestuurd door spiertjes